ทต.หนองบัว จัดงานต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 06.40 น. เทศบาลตำบลหนองบัว นำโดยนายสมเจตน์ สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดวันอาทิตย์ จึงได้เลื่อนมาจัดในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ ในงานได้มีหลายองค์กร หลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนได้ร่วมนำป้ายรณรงค์ มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้อาทิเช่น หน่วยทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม4 โดย ร้อยโทพัฒนศักดิ์ ทองแถว หัวหน้าชุด ชพส.3204 ฐานปฏิบัติการบ้านปง นำกำลังพลเข้าร่วมเดินถือ พระบรมมาฉายารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และธงชาติพร้อมด้วยธงตราสัญลัก สถานีตำรวจภูธรไชยปราการโดยพันตำรวจเอกปริญญา เพชรมี ได้มอบหมายให้ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชานำกำลังพลเข้าร่วมเดินรถณรงค์จำนวน 12 นาย

ทางโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวโดยนางสมัย คัจฉภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้อนุเคราะห์วงดุริยางค์และดำเมเยอร์ในการนำขบวน พร้อมสถานที่สนามเลยเวที และนำคณะนักเรียน กว่า 300 คนเข้าร่วมขบวน กลุ่ม อสม. บ้านใหม่หนองบัวโดยผู้ใหญ่บ้านนายวิญญู แซ่หยาง ได้มอบหมายให้นายชัยพร ทวีอภิรดีวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม. บ้านใหม่หนองบัว นำคณะ อสม. บ้านใหม่หนองบัว และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมเดินขบวน อสม.บ้านทา อสม.บ้านต้นโชค กลุ่มโรงงานยางไทย นำโดยนางพรรณี ทวีอภิรดีวิโจน์ นำทีมงานกลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่หนองบัวเข้าร่วมเดินรณรงค์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอไชยปราการ โดยกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลหนองบัว รพสต.สันติวนา รพสต.บ้านใหม่หนองบัว รพสต.บ้านปง รพสต.ห้วยไผ่ ได้นำป้ายร่วมเดินขบวน โรงเรียนวัดปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง นำโดยท่านพระครูวรสุตเขต ดร.(พระมหาประเสริฐ ธม.มเสฐโฐ) เจ้าอาวาสวัดสันทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง นำคณะศนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนวัดปริยัติธรรมเข้าร่วมเดินขบวน ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย กศน.อำเภอไชยปราการ โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯนางสาววิจิตร กันทาโย ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหมายให้นางรัชนีพร สุกิม ครู กศน.ตำบลหนองบัว นำคณะนักเรียนนักศึกษาในศูนย์กกศน. ตำบลหนองบัวเข้าร่วมเดินขบวน โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์โดยนายเกษมศิษฐ์ อุดมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ ได้ให้นักเรียนร่วมถือป้ายรณรงค์ในขบวนด้วยพร้อมกันนี้ได้มีโรงเรียนบ้านต้นโชค โดยนายสุข จันทร์เสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นโชค ได้นำวงคณะดุริยางค์ พร้อมด้วยเด็กนักเรียนร่วมถือป้ายรณรงค์ร่วมด้วยเช่นกัน พี่น้อง ชรบ.บ้านใหม่หนองบัวร่วมอำนวยความสดวกด้านการจราจรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลหนองบัวโดยนายจักรชัย ใจหนัก หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ในการนี้เมื่อขบวนได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณวัดจีนหรือน้ำโป่งบ้านใหม่หนองบัวเมื่อเวลาประมาณ 07:10 น. เคลื่อนผ่านหมู่บ้านไปตามตลาดบ้านใหม่หนองบัว ที่ทำการหมู่บ้านไปจนถึงโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวขบวนยาวประมาณกว่าหนึ่งกิโล ผู้ร่วมขบวนประมาณ 1,200 คน ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สนามโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวโดยมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านใหม่หนองบัวได้ให้ความสนใจมาชมขบวนในครั้งนี้มากมายในขบวนต่างมีป้ายคำขวัญคำเชิญชวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลดละเลิกยาเสพติดเมื่อขบวนเคลื่อนสู่สนามได้แปลขบวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาประมาณ 08:00 น. นายเสกสรร ไตรลึก ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธี หลังจากนั้นนายสมเจตน์สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในเขตตำบลหนองบัวโดยนายกฯได้กล่าวให้โอวาทและนำกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วได้แปลขบวนเดินขบวนผ่านหน้าประธานและแยกย้ายกัน เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น