สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจราษฎร

นายอำเภอปัว ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจราษฎร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2665 ภายใต้การอำนวยการของนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน มอบหมายให้
นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว/จิตอาสา 904 /ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.ปัว พร้อมกับจิตอาสาพระราชทานอำเภอปัว ,สมาชิก อส.อ.ปัว ที่ 4 , ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจราษฎร พร้อมให้การช่วยเหลือล้างทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัยที่น้ำเข้าบ้านเรือนและมอบน้ำดื่ม ที่บ้านนาป่าน ม.1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน จำนวน 9 หลัง
และช่วยล้างทำความสะอาด บ้านเรือนราษฎรที่บ้านนางิ้ว ม.1 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน จำนวน 2 หลัง และได้ร่วมกับทหาร ม.พัน10 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเข้าพื้นที่การเกษตรที่มีการวางท่อระบายน้ำผ่านลำเหมืองนายาว ที่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายที่บ้านเฮี้ย ม.1 ต.ศิลาแลง และได้ประสานเทศบาลตำบลศิลาแลง พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัวได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น