เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ “พระราชวชิรกิจโกศล”

คมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ “พระราชวชิรกิจโกศล” เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ “พระราชวชิรกิจโกศล” ณ วัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช

วันนี้ (15 ส.ค. 65) เวลา 13.0 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ “พระราชวชิรกิจโกศล” เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ

การจัดพิธีดังกล่าว สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศ เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทรงโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้ พระอธิการเกรียงไกร โกสโล เป็น พระราชวชิรกิจโกศล วิมลสีลาจาระนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามะวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ประกอบด้วย พระครูปลัด 1 รูป , พระครูสังฆรักษ์ 1 รูป , พระครูสมุห์ 1 รูป และ พระครูใบฎีกา 1 รูป

พระราชวชิรกิจโกศล เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2480 ที่ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอายุ 85 ปี พรรษา 47 อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 ณ พัทธสีมาวัดป่าสำราญนิวาส ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ต่อมาได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้มาอยู่พำนักร่วมสร้างวัดปฏิบัติธรรมในสถานที่ใกล้ๆ กับวัดป่าหมู่ใหม่ของหลวงปู่ประสิทธิ์ คือ วัดป่านาบุญ อำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นพระเถระผู้มีบารมีธรรม มีปัญญาอันชาญฉลาด พาตนเองพ้นทุกข์วัฏฏะ ดุจแสงสว่างอันเกรียงไกร เป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดา สมควรแก่การกราบสักการะองค์หนึ่ง และเคยได้รับฉายาว่า “โกสโล” ซึ่งแปลว่า “ผู้ฉลาด , บารมีธรรม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น