10174

ปภ.แนะจัดเก็บสิ่งของภายในรถถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตราย

การจัดเก็บสิ่งของภายในห้องโดยสารไม่ถูกวิธี หากประสบอุบัติเหตุจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งการจัดเก็บสิ่งของที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดดและความร้อนไว้ในรถ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้รถได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บสิ่งของภายในรถอย่างถูกวิธีและสิ่งของติดไฟได้ที่ห้ามจัดเก็บในห้องโดยสาร ดังนี้ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บสิ่งของภายในห้องโดยสาร นอกนี้ การจอดรถกลางแดดและปิดกระจกสนิท ทำให้เกิดความร้อนภายในห้องโดยสาร รวมถึงการทำมุมของแสงแดดกับสิ่งของที่สามารถติดไฟได้ จะทำให้เกิดการลุกไหม้และเพลิงไหม้รถได้

ปภ.จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3

ปภ.จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยครอบคลุมทุกมิติ (2 มิ.ย. 66 – กาญจนบุรี) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการฝึกสาธิตฯ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการฝึกฯ พร้อมด้วย นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 17 […]

ปภ. มอบรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ปภ. มอบรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 66 ประเภทเทศบาลนครและเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 26 พฤษยาคม2566 ที่ผ่านมา ที่บริษัทเอ็นพิซี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ประเภทเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันรวม 18 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 7 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี,เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ส่วนประเภทเทศบาลเมือง เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ, เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ […]

ปภ.แนะเลือกซื้อ-ใช้-จัดเก็บ-กำจัดผลิตภัณฑ์สารเคมีถูกวิธี

ปภ.แนะเลือกซื้อ-ใช้-จัดเก็บ-กำจัดผลิตภัณฑ์สารเคมีถูกวิธี ปลอดภัยจากสารอันตราย ปัจจุบันทุกครัวเรือนจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นสารประกอบ หากนำไปใช้ จัดเก็บและกำจัดสารเคมีอย่างไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะ ข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้อ ใช้ จัดเก็บ และกำจัดผลิตภัณฑ์สารเคมี ดังนี้ การเลือกซื้อ การจัดเก็บ การกำจัด

ปภ.แนะ 5 จุดบอดสายตาขณะขับรถ อันตรายที่ควรระวัง

ปภ.แนะ 5 จุดบอดสายตาขณะขับรถ…อันตรายที่ควรระวัง จุดบอดสายตา หรือ Blind Area เป็นบริเวณที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา เพราะมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย ในการมองเห็นรอบรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) ขอแนะวิธีป้องกัน 5 จุดบอดสายตาขณะขับรถ ดังนี้ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การขับรถอย่างมีสติและการใช้สายตามองเส้นทางให้รอบด้าน จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดบอดสายตาในขณะขับรถ

ปภ.เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีแผ่นดินไหว 2566

ปภ.เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว ประจำปี 2566 วันนี้ (26 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566” รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในแต่ระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมภาคประชาชน ในการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140 คน ครอบคลุมทั้ง 25 […]

ปภ.กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3

ปภ.กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2566 บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (26 พ.ค.66) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทดสอบกลไกการปฎิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติด้านสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว และซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวทางระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติ ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยแก่ภาคประชาชน ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง […]

ปภ.รายงานสาเหตุหอเตือนภัยขัดข้อง ส่งเสียงดัง

ปภ.รายงานสาเหตุหอเตือนภัยขัดข้อง ส่งเสียงดังโดย จนท.ไม่ได้ส่งสัญญาณ เกิดจากข้อผิดพลาดในการทดสอบระบบของบริษัทฯ ผู้ผลิต (26 พ.ค.66) ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้เคยรายงานกรณีหอเตือนภัยจำนวน 25 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้ส่งสัญญาณเสียงทดสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 03.30 น. ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ตื่นตระหนก ซึ่งการตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดส่งสัญญาณเตือนภัยทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ออกไปแต่อย่างใด รวมถึงอุปกรณ์และบันทึกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (Log File) ไม่ผิดปกติแต่อย่างใด โดย ปภ.ได้ให้บริษัทผู้ดูแลระบบการแจ้งเตือนภัยทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้ประสานไปยังผู้ให้บริการดาวเทียมที่อยู่ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับ-ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ดูแลระบบการแจ้งเตือนภัย ว่า จากการตรวจสอบหาสาเหตุหอเตือนภัยส่งสัญญาณเสียงทดสอบ พบว่า เกิดจากบริษัท อเมริกัน ซิกแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยและออกแบบระบบ ได้มีการทดสอบระบบโดยส่งชุดคำสั่งการเปิดข้อความทดสอบอุปกรณ์เตือนภัย ไปยังระบบทดสอบที่ได้ตั้งไว้ และเกิดความผิดพลาด จึงทำให้ข้อความทดสอบนั้นถูกส่งมายังอุปกรณ์ที่ติดตั้งในประเทศไทย โดยไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้เปลี่ยนการเข้ารหัสในระบบทดสอบใหม่แล้ว ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าวในอนาคตได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้จังหวัดและผู้ดูแลระบบจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง บำรุงรักษา […]

ปภ.แจ้ง 13 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนัก 27-30 พ.ค. 66

ปภ.แจ้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก-ใต้-กทม. เตรียมรับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-คลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 66 (25 พ.ค.66) เวลา 21.25 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 13 จังหวัดภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน – คลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ค.66 กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (150/2566) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและลงสู่อ่าวมะตะบัน […]

ปภ.ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ปภ.ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเสี่ยงสูงมากจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดระยอง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดที่มีอำเภอเสี่ยงสูงมากจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่ง ปภ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอ.จร.) ภายใต้มูลนิธินโยบายปลอดภัยทางถนน และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยของจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย เพื่อจะหนุนเสริมการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย ปภ. มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน นำไปสู่การลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 219 อำเภอเสี่ยง ทั้งนี้ ปภ. จะได้ประสานพื้นที่จังหวัดที่มีอำเภอเสี่ยงสูงมาก จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง อุดรธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ […]

ปภ. จัดแข่งขันประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ปภ. จัดแข่งขันประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 66 ประเภทเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ (22 พ.ค. 66) ที่บริษัท เอ็นพิซี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ประเภทเทศบาลตำบล) ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันรวม 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดชุมพร, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส, เทศบาลตำบลเดิด จังหวัดยโสธร, เทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี, เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน, เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี, และเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต โดยการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม เพิ่มศักยภาพและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่ […]

หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ. ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันนี้ (24 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และผู้บริหาร กรม ปภ. ร่วมหารือกับผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยาก นายภากร สิงหเสนี ผู้ช่วยผู้จัการมูลนิธิฯ นายศุภมงคล รัตนจิตร ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติ นายนิติทัศน์ เลาบวรเศรษฐี ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ข้อมูล ดร.ชวดี โกศล ผู้จัดการแผนกวิจัยและประเมินผล นางสาวกัญญพาญ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการภัยพิบัติ และนายอดิศักดิ์ ศรีเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้จัดการสายงาน ฯ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะขั้นตอนการทำงานของ ปภ. […]

1 2 3 24