82203

ไฟป่าทำควันพิษเพิ่มท่ามกลางอากาศร้อนจัด

เมืองสามหมอกยังตกอยู่ภายใต้หมอกควันไฟป่าที่หนาทึบอย่างต่อเนื่องขณะที่ไฟป่ายังคงเกิดแทบทุกพื้นที่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นพิษกระทบต่อประชาชนมาเกือบ 2 เดือนแล้ว เร่งทำฝนหลวง แต่สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายดีขึ้นแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน ข้อมูลฮอทสปอตของจังหวัดฯ ว่าเกิดจุดไฟป่ารอบเช้าสรุปจุดความร้อนช่วงเช้า เกิดจุดความร้อนขึ้น 61 จุด ซึ่งไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน วัดได้ 137.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากสถานการณ์ไฟป่าพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มียอดจุดไฟป่าสูงที่สุดของภาคเหนือ จำนวน 11,277 จุด ตามด้วยอันดับ 2 จ.เชียงใหม่ 9,967 และอันดับ 3 จ.กาญจนบุรี 8,753 จุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (เทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ำแข็งแห้ง/น้ำเพื่อระบายฝุ่นละออง, เทคนิคก่อเมฆเพื่อดูดซับและระบายฝุ่นละออง) โดยใช้เครื่องบินเกษตร ชนิด CASA จำนวน […]

PM 2.5 เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดจริงไหม

ปัญหามลภาวะทางอากาศของเชียงใหม่ รวมถึงหลาย ๆ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีมานานกว่า 10 ปี และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา มลภาวะทางอากาศในระดับรุนแรงที่ดูกันง่าย ๆ จาก Air quality index (AQI) ว่าเป็นสีแดง สีม่วงนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชัดเจน ทั้งโรคทางเดินหายใจ โรคทางหลอดเลือดสมองและหัวใจ และแน่นอนคือมะเร็งปอด สำหรับ Particulate matter (PM) 2.5 คือ วัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ก็คือเล็กกว่ามิลลิเมตรพันเท่า เลยสามารถลงไปในปอดส่วนลึกได้ มะเร็งปอดคนทั่วไปจะเข้าใจว่าสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์กัน ยิ่งสูบเยอะ สูบนาน ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งปอด แต่ปัจจุบันพบว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่สามารถเป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันและพบได้ไม่น้อย โดยเฉพาะในคนที่มีอายุน้อย เพศหญิงและเป็นชาวเอเชียตะวันออก เริ่มแรกตั้งแต่ปี 2009 มีการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะเช่นนี้ สัมพันธ์กับยีนกลายพันธุ์ที่เรียกว่า EGFR แต่สาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดในผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้น มีหลายปัจจัยส่งเสริม เช่น พันธุกรรม […]

จ.เชียงใหม่ เร่งดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพประชาชน

จ.เชียงใหม่ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงดัชนีคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพประชาชน เน้นกลุ่มเปราะบาง วันที่ 6 เม.ย. 67 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมแบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงดัชนีคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเน้นเร่งดูแลลดผลกระทบด้านสุขภาพเน้นกลุ่มเปราะบาง การประชุมครั้งนี้ได้มี มาตรการดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพ ที่สำคัญ ดังนี้1.จัดบริการทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ1.1 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้คำแนะนำและบริการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคหรืออาการจากการสัมผัสฝุ่น1.2 ติดตามเยี่ยมบ้าน กลุ่มเสี่ยงสูง ให้ตระหนักรู้ดูแลสุขภาพ ป้องกันลดผลกระทบสุขภาพ อาการกำเริบ และมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นฟรี ส่วน กลุ่มผู้ป่วยรุนแรง รุนแรงมากและยากไร้ ได้รับมุ้งลดฝุ่น ภายใต้กองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทุกแห่งมีระบบแจ้งเตือนคุณภาพอากาศตลอด 24 ช.ม. จัดทำห้องลดฝุ่น (Clean Air Room) ไม่ต่ำกว่า 3 ห้อง ต่อ 1 อปท. กรณีพื้นที่ประสบภัยสภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมากกว่า 5 วันขึ้นไป ต้องส่งเสริมหรือดำเนินการให้มีพื้นที่ปลอดภัยห้องลดฝุ่นกลางสำหรับกลุ่มเปราะบาง หรือพื้นที่เฉพาะ (บ้าน) รวมทั้งเข้าเป็นสมาชิก ประเมินตามเกณฑ์ห้องลดฝุ่น ในระบบ www.lodfoon.com จังหวัดเชียงใหม่ […]

รมช.พาณิชย์ ยันให้ความสำคัญแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

รมช.พาณิชย์ ยันให้ความสำคัญแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ชี้เหตุห้ามนำเข้าข้าวโพดที่เกี่ยวข้องกับการเผา ยังไม่สามารถทำได้ เพราะขัดระเบียบองค์การการค้าโลก นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 กรณีฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการห้ามข้าวโพดจากต่างประเทศที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 แต่กลับคำให้ไม่ดำเนินการจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติอากาศสะอาดว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่น PM2.5 และติดตามอยู่เสมอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หารือในประเด็นห้ามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทย เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด PM2.5 และมีความเห็นร่วมกันว่าให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ โดยคำนึงว่าการดำเนินการดังกล่าาวขัดต่อกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (WTO) และขัดกับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ที่เป็นแบบแผนและแนวปฏิบัติทางการค้าร่วมกันหรือไม่ และพบว่าการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น และไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศไทยด้วยเพราะมีจุดเผาไหม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถการดำเนินการดังกล่าวได้ เพราะหากไทยปฎิบัติกับประเทศคู่ค้าอย่างไรต้องปฎิบัติกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องรอพระราชบัญญัติอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อน. ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 4 เม.ย. 2567 ณ 12:00 น.

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี และ จ. นครราชสีมา ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ […]

เครือข่าย ปชช.สิ้นหวังรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น ประกาศเขตมลพิษทางอากาศด้วยตัวเอง

เครือข่ายประชาชนสิ้นหวังรัฐบาลแก้ปัญหาฝุ่น ประกาศเขตมลพิษทางอากาศด้วยตัวเอง นักวิชาการชี้เชียงใหม่โมเดลเละไม่เป็นท่า ชวนเศรษฐากลับมาปั่นจักรยานที่เชียงใหม่อีกรอบ มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องนานนับเดือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหนักหนาสาหัส ก่อนหน้านี้มีเสียงเรียกร้องจากนักวิชาการและภาคประชาสังคมให้จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีมลพิษทางอากาศ เพื่อใช้เครื่องมือทางกฏหมายและมาตรการเข้มงวดในการแก้ปัญหา แต่ในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ระบุว่ารัฐบาลใช้ความพยายามและให้งบประมาณในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แล้วและห่วงผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหากประกาศเขตภัยพิบัติ ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (4 เม.ย. 67) คณาจารย์คณะนิติศาสตร์และเครือข่ายประชาชนผู้ฟ้องคดีฝุ่น รวมตัวกันที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาเคลื่อนไหวด้วยความสิ้นหวังในการแก้ปัญหาฝุ่นควันของรัฐบาลด้วยการแถลงการณ์ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความตระหนักต่อความรุนแรงของปัญหามลพิษทางอากาศและเป็นการส่งเสียงเตือนภัยถึงอันตรายจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยแถลงการณ์ระบุว่า นับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2567 ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผู้คนจำนวนมากต้องเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจ ดังสามารถพบเห็นได้จากสื่อสารมวลชนและสื่อสมัยใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างกว้างขวาง ที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนภาคเหนือได้ดำเนินการฟ้องคดีนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำตัดสินเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อจัดทำแผนในการรับมือกับปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ก็ได้อุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลปกครองเชียงใหม่ อันทำให้การแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการทางกฎหมายต้องทอดเวลาออกไป ขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศที่รุนแรงในห้วงเวลาปัจจุบัน ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าบัดนี้เชียงใหม่อยู่ภายใต้สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ทั้งที่ควรต้องมีการแจ้งเตือน การแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันตัวพื้นฐานให้กับประชาชน การรับมือกับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในห้วงเวลาก่อนหน้า แต่จะพบว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นให้เห็น ความเพิกเฉยของรัฐในการไม่จัดการและไม่ประกาศแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเพราะห่วงผลกระทบที่จะมีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและสุขภาพของประชาชนย่อมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างร้ายแรง ละเลยต่อสุขภาพชีวิต […]

คณะแพทย์ มช.เปิดวอร์ดปลอดฝุ่นลดผลกระทบผู้ป่วยจากฝุ่นพิษ

คณะแพทย์ มช.เปิดวอร์ดปลอดฝุ่นลดผลกระทบผู้ป่วยจากฝุ่นพิษ ชาวเชียงใหม่กังวลดมฝุ่นนาน แห่ตรวจดวงตา-ภูมิแพ้ หลังใช้ชีวิตกลางฝุ่นควันนานเกือบสองเดือน ช่วงเวลาเกือบสองเดือนเต็มที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางฝุ่นควันจากไฟป่า ทำให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนไม่น้อยวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในวันนี้ประชาชนจำนวนมากพากันไปตรวจสุขภาพสุขภาพและดวงตา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มาให้บริการตรวจฟรีภายในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5” เพื่อตระหนักถึงมลภาวะทางอากาศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้ให้บริการตรวจตรวจสุขภาพหลายอย่างที่มีผลกระทบจากพีเอ็ม 2.5 อาทิ ตรวจตาแห้ง ตรวจคัดกรองโรคต้อหินและโรคจอตาบริการรักษาตาแห้งด้วย IPL และ lid spa , ตรวจอัลตราซาวนด์คลื่นความถี่สูง 4 มิติ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ,ตรวจวัด องค์ประกอบของร่างกายความดันโลหิตและแปลผลองค์ประกอบของร่างกาย ,ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ,ตรวจความแน่นกระชับของหน้ากากป้องกันฝุ่น (Fit test) รวมทั้งประเมิน คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง , ตรวจสมรรถภาพปอด , […]

(มีคลิป)บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว PM2.5 มากถึง 488 มคก./ลบ.ม.

เชียงใหม่น่าห่วง บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว PM2.5 มากถึง 488 มคก./ลบ.ม.สถานการณ์ไฟป่าเริ่มรุนแรงขึ้นเช้านี้พบจุดความร้อน 154 จุดใน 19 จาก 25 อำเภอ ประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟร้านอาหารที่ติดแอร์และเครื่องกรองอากาศแน่นหนีฝุ่นควัน เช้าวันนี้ 12 มีค 67 ศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 154 จุด จำนวน อำเภอ จาก 25 อำเภอ พบในพื้นที่อำเภอแม่แตง 31 จุด ,อำเภอจอมทอง 26 จุด ,อำเภอฮอด 15 จุด,อำเภอเชียงดาว 12 จุด ,อำเภอแม่วาง 11 จุด […]

เชียงใหม่อันดับ 2 อากาศแย่ที่สุดในโลก

เชียงใหม่อันดับ 2 อากาศแย่ที่สุดในโลก คพ.ประกาศเหนือตอนบนเผชิญวิกฤตมลพิษแนะอยู่ในเซฟตี้โซน ฝนหลวงภาคเหนือเดินหน้าก่อเมฆดูดซับฝุ่น-เจาะชั้นบรรยากาศระบายฝุ่นพิษ มลพิษทางอากาศที่เข้าขั้นวิกฤตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดทางภาคเหนือในวันนี้ ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)ออกประกาศเรื่องคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานบริเวณภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ฉบับที่ 1 (1/2567) ระบุ วันที่ 6 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 42.5 – 156.5 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ “ จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 37 – 40 องศาเซลเซียส กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างอ่อน ประกอบกับสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วงส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น […]

(มีคลิป) ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำสวนสาธารณะเพื่อสร้างความชุ่มชื้น

ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำสวนสาธารณะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่สีเขียวและจุดที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันจำนวนมากห้วงที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ เวลา 14.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่สวนสาธารณะเขลางค์ เขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานในการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อสร้างพื้นที่ Green zone Safe zone ตามแหล่งสวนสาธารณะต่างๆที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากๆ เพื่อลดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานมากว่าสัปดาห์แล้ว แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งออกไปก่อน แต่ทว่ายังมีหลายๆคนปรับเปลี่ยนเวลามาออกกำลังกายในช่วงสายและบ้ายแทนหลังสภาพอากาศเปิดมาบ้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสุขภาพร่างกายขอิงผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แขวงทางหลวงลำปาง แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สวนสาธารณะเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกันไปจนกว่าสถานการณ์ต่างจะคลี่คลายลงไป

1 2