KKP เผยทางออกเศรษฐกิจไทย จาก “จักรวาลคู่ขนาน”

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KKP Research บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า สถานการณ์แวดล้อมด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เปลี่ยนไปอย่างมาก จนอาจเปรียบเทียบได้กับการเข้าไปในอีกจักรวาลคู่ขนาน ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังเปลี่ยนไป ความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก การเปลี่ยนผ่านจากภาวะเงินเฟ้อต่ำสู่ภาวะเงินเฟ้อสูง และภาวะดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งนับเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับปีนี้ KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ โดยคาดว่า GDP จะเติบโตได้ 3.3% จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การขยายตัวของการส่งออกที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยวที่กลับมามากกว่าที่คาด และรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย มีความน่ากังวลหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงอย่างชัดเจน และหลายภาคเศรษฐกิจยังไม่กลับไประดับก่อนเกิดปัญหาโควิด นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยกำลังเจอความเสี่ยงจากแรงกดดันเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่ปรับขึ้นตัวสูงขึ้น ในขณะที่รายได้และเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับตัวเป็นขาขึ้นตามแรงกดดันเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือถดถอยในระยะเวลาข้างหน้าจนกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย “ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้ภาวะดอกเบี้ยต่ำแบบนี้กำลังจะหมดไป แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง และไม่ทั่วถึง หลายภาคส่วนยังไม่กลับไปจุดเดิมก่อนวิกฤตโควิด และภาคครัวเรือนและธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบและมีปัญหาในการจ่ายคืนหนี้ คำถามสำคัญคือเราจะวางแผนกันอย่างไรในโลกใบใหม่นี้” ดร.พิพัฒน์ กล่าว นอกจากปัจจัยระยะสั้นแล้ว เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายประการ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้าลงและมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถในการแข่งขันลดลง ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อม เช่น […]

รับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

กองทุนฟื้นฟูฯ ประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ส..ค. 65นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 – 3 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเข้ามาทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกรทั้งด้านการฟื้นฟูอาชีพ และการจัดการหนี้ให้เกษตรกรสมาชิกนายสไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 8 คน ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนภาคเอกชน จำนวน 8 คน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด […]

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กอนช. ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ในช่วงวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณ ภาคเหนือ จังหวัดตาก (อำเภออุ้มผาง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอเชียงดาว และแม่อาย) จังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน และแม่ลาว) จังหวัดน่าน […]

กัปตันทีมชาติไทย U16 กระตุ้นเพื่อนร่วมทีม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนาม วายไอเอส เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเชีย ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพบกับทีมชาติบรูไน ซึ่งเป็นเกมแรกของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชกบ” พิภพ อ่อนโม้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย ได้ให้นักเตะฝึกซ้อมวิธีการเข้าทำรูปแบบต่างๆ รวมถึง แท็กติกที่จะใช้ในเกมพบกับทีมชาติบรูไน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนการฝึกซ้อม พัชรพล เหล็กกุล กัปตันทีมชาติไทยU16 กล่าวว่า “ตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมที่ลงเล่นกับบรูไนซึ่งแน่นอนว่าเกมแรกของทัวร์นาเมนต์มักจะยากเสมอแต่เราจะทำให้ดีที่สุด เราได้อยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีว่าฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมต้องเข้าใจกัน” “โค้ชกำชับให้เราเล่นตามคอนเซ็ปท์ที่ได้ฝึกซ้อม ถึงเราจะเล่นกับใครไม่ว่าบรูไนหรือชาติไหนก็ห้ามประมาทเด็ดขาด และเราต้องคว้าสามคะแนนให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจ” “เราได้ศึกษาวิธีการเล่นของบรูไนมาบ้างแล้ว ผมในฐานะกัปตันทีมก็ค่อยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้ทำผลงานในสนามให้ออกมาดีที่สุด สุดท้ายก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนช่วยเชียร์ทีมชาติไทยU16กันด้วยนะครับ” สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะพบกับ บรูไน ในเกมแรกของศึกชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่สนาม […]

ช้างศึกU16พร้อมชน!

วันที่​ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเดอะริท เอเอฟเอฟ หรือสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2022 การแถลงข่าวครั้งนี้ ทางทีมชาติไทยได้ส่ง พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย เข้าร่วมการแถลงข่าว ภายในงานแถลงข่าว พิภพ อ่อนโม้ กล่าวว่า “ความพร้อมของทีมชาติไทยตอนนี้เราพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ดีที่สุดของอาเซียน “พวกเราหวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี ก่อนออกเดินทางมายังอินโดนีเชียเราได้มีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดี แต่เราก็ต้องไม่ประมาณคู่ต่อสู้” “จากที่สื่อฯ ถามว่าทีมใดเป็นทีมที่ดีของกลุ่มบี ผมคิดว่าแต่ละทีมล้วนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทุกทีมก็มีความสามารถ และด้วยนักเตะวัยใกล้เคียงกันผมจึงมองว่าไม่แตกต่างมากนัก” “รายการนี้เป็นรายการที่ดี เป็นเกมระดับนานาชาติให้เด็กๆ ได้ลงเล่นเพื่อพัฒนาตัวเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งผมก็หวังว่าจะมีรายการแบบนี้ต่อๆ ไป” สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในศึกชิงแชมป์อาเซียน มีดังนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ทีมชาติไทย พบ […]

เจ้าภาพพัทลุงเกมส์ แจกทองให้นักกีฬา

จังหวัดพัทลุง ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ได้เสนอเงื่อนไขพิเศษในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยจังหวัด มอบจี้มาสมาสคอต ทองคำ(น้องโชคดี) ขนาดครึ่งสลึง มูลค่า 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อแจกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยละ 2 ชิ้น เพื่อมอบให้นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากจังหวัดพัทลุงสำหรับจี้ทองคำ น้องโชคดี จะมอบให้ดังนี้ นักกีฬาดีเด่น ชาย 1 ชิ้นนักกีฬาดีเด่น หญิง 1 ชิ้น รวมทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา คิดเป็นเงิน 404,200 บาท (สี่แสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน/ข้อมูลจากสำนักเลขาธิการจัดการแข่งขันฯ

ตร.พร้อมดำเนินตาม การปรับมาตรการป้องกันโรค

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับการปรับมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการกิจกรรมบางประการซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ส.ค.65 เป็นต้นไปพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงตามที่มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 47) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 65 เป็นต้นไปพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น พร้อมได้กำชับทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแล พร้อมกำชับการปฏิบัติของทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สร้างการรับรู้ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสตามแนวทางของ ศบค. และตามประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการออกตรวจสอบ กวดขัน พร้อมให้คำแนะนำ สถานประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง […]

ครม.เคาะ ยกเว้นภาษีอากร EV

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมการผลิตหรือประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภท Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในปี 65 – 68 สาระสำคัญ คือ ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ (1) รถยนต์นั่ง (2) รถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และ (3) รถยนต์กระบะ แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เช่น ให้นับมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่จากต่างประเทศ สำหรับการนำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ และนำไปผลิตหรือประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในเขตปลอดอากร (Free […]

คลังเผยปีนี้ เศรษฐกิจไทยโตร้อยละ 3.5

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2565คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ3.0ถึง4.0)โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและ ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ และยกเลิกระบบThailandPass สำหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและ ภาคธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียวปรับตัวดีข้ึน รวมทั้งคาดว่ารายได้เกษตรกรจะขยายตัวได้ดีตามราคาสินค้าเกษตร ท่ีสูงข้ึนส่งผลให้การใช้จ่ายขยายตัวต่อเนื่อซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวของการบริโภคโดยคาดว่า การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี(ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ4.3ถึง5.3)และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว ต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยจำนวน 8.0 ล้านคน เพิ่มข้ึนมากจากปี 2564 ที่มีจำนวนเพียง 0.4 ล้านคน ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกสินค้าคาดว่า จะขยายตัว ที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 ถึง 8.2) แม้ว่า จะได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับเพิ่มข้ึนส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเข้มงวดมากข้ึนอีกทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อ

ส.อ.ท.เผย เดือน มิ.ย. 65 ยอดขายรถพุ่ง

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2565 ดังต่อไปนี้ การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2565 มีทั้งสิ้น 143,016 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.69 โดยมีสัดส่วนร้อยละ50.35 ของยอดการผลิต และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 10.67  จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 870,109 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ร้อยละ 3.02 รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2565 ผลิตได้ 43,805 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 11.89 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 […]

มทร.ล้านนา ตาก สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำไหลคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนไม้งาม (บ้านบ่อพง) อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก มณฑลทหารบกที่ 310 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตากเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

สหพันธ์ครูภาคเหนือจับมือ ทวงคืนสภาครู

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือกล่าวว่า สหพันธ์ครูภาคเหนือได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ณห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้นำองค์กรวิชาชีพครู 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีส.ส.รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ส.ส.พรรคก้าวไกล ดร.วีรบูล เสมาทอง ปรธานส.ค.ท./คณะกรรมาธิการวิสามัญ นายวิสัย เขตสกุลเลขาธิการส.ค.ท.ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญวิทยากร โดยมีนายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสคน.เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาที่ประชุมมีมติสนับสนุนร่างพ.ร.บ.กศ.แห่งชาติหมวดที่3และหมวดที่4ม.32-56ที่คณะอนุกรรมการยกร่างที่มีดร.ดิเรก พรสีมาเป็นประธานฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติทวงคืนสภาครูโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารสภาวิชาชีพคือคุรุสภาเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองต่างๆสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ฉบับที่ 7/2558 และฉบับที่ 17/2560 ตลอดจนเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ฉบับที่ 19/2560ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไป เพื่อคืนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลมายัง อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว โดยการแสดงพลังของครู 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 80,000 คนสวมเสื้อสีขาวทุกวันอังคาร และติดสติ๊กเกอร์ทวงคืนสภาครูที่รถทุกคันของครอบครัวครูเพื่อให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเห็นความสำคัญในร่างกฎหมายดังกล่าว

1 2 3 4