20 ปี To Be Number One

ป.ป.ส. ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี To Be Number One เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมขอพระราชทานถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในปี 2565 นี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 20 มีผลงานอันประจักษ์ชัด ในการพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดผลให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด […]

จ.แพร่ ร่วมงานTO BE NUMBER ONE ครบรอบ 20ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่​ 31 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2565 เวลา​ 17.00น.​ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมร่วมพิธีการรับพระราชทานรางวัล และร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 สำหรับผลการตัดสินในการนำเสนอผลงานในปี 2565 นี้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ ได้เลื่อนระดับจากระดับดีเด่น เป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่1 และ อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองแพร่ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ณ ห้อง Gran Diamond Ballroom อาคารอิมแพค ฟอรั่ม […]

อบรมให้ความรู้ แก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมให้ความรู้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number oneเมื่อวันที่ 17 ก.ค 65 ตั้งเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศาลาศูนย์การเรียน”บ้านสันไร่” หมู่ที่ 10 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการอบรมต้านยาเสพติดในชุมชน “โครงการ To Be number one “ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา อุ่นประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลสันกำแพง ประธาน นายจำรูญ ขันทะศรีมา ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ คณะผู้บิริหารเทศบาล สท. และวิทยากรจากชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.สันกำแพง และอีกหลายคนร่วมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเรื่องปัญหายาเสพในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้จัดการอบรมตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว “โครงการรพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้อง”โครงการ To Be number one ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงต้องการแก้ไชปัญหายาเสพติดในเยาวชน และในการอบรมปัญหายาเสพติดมีทางประชาชนชาวบ้านร่วมการอบรมจำนวนหนึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ