พาณิชย์ขายข้าวลดราคาช่วยประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ค.65 ที่ ปั้ม ปตท. “PTT Station”ในเครือเอปิโตรเลียม สาขาแยกพญาพล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้มีพิธีเปิด โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot.19 ตาม นโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง


โดยมี นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมทีมงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอปิโตเลียมจำกัด นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้า จ.แพร่ นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล YEC แพร่ ร่วมเปิดโครงการ


……….นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ เผยว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot.19 ตาม นโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง
…………จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ บริษัท แพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด ผู้ประกอบการ PTT Station ในจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ และ YEC จังหวัดแพร่ จัดจุดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด รวม 11 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ 2. โรงสีแพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ 3. ปั้มน้ำมัน PTT Station 9 แห่ง


……….นายเอกชัย วงศ์วรกุล เผยว่า สถานีบริการน้ำมัน”PTT Station”ในเครือเอปิโตรเลียม ยินดีที่จะเป็นสถานที่จำหน่ายข้าวสารเพื่อลดค่าครองชีพแก่ประชาชนและช่วยระบายข้าวให้เกษตรกรด้วยอีกทางหนึ่งโดย จะเริ่มจำหน่ายวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 คือ สาขา ต.ป่าแมต สาขา แยกพญาพล ต.นาจักร สาขา แพทอง ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ สาขา ตรงข้าม รพ.ลอง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง สาขา ต.ทุ่งน้าว อ.สอง สาขา เด่นชัย ต.เด่นชัย สาขา ถ.เด่นชัย-ลำปาง ต.เด่นชัย สาขา แพร่ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย และสาขา ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง
…………..ทางด้าน นายสมบูรณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ประธานกลุ่ม ผู้ประกอบการโรงสีข้าว เผยว่า โดยจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ดังนี้ ข้าวสารเหนียว สันป่าตอง ตราปลาคู่ ขนาดบรรจุ5 กก. ราคาปกติ 125 บาท ลดเหลือ 120 บาท/ ขนาดบรรจุ15 กก. ราคาปกติ 390 บาท ลดเหลือ 375 บาท/ ขนาดบรรจุ45 กก. ราคาปกติ 1,080 บาท ลดเหลือ 1,030 บาท


…………ข้าวสารเหนียว กข.6 ตราปลาคู่ ขนาดบรรจุ 5 กก. ราคาปกติ 105 บาท ลดเหลือ 99 บาท (ข้าวนาปี) ขนาดบรรจุ 5 กก. ราคาปกติ 140 บาท ลดเหลือ 135 บาท/ ขนาดบรรจุ 15 กก. ราคาปกติ 420 บาท ลดเหลือ 410 บาท/ ขนาดบรรจุ 45 กก. ราคาปกติ 1,200 บาท ลดเหลือ 1,170 บาท
…………ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ ตราพานทอง ขนาดบรรจุ5 กก. ราคาปกติ 150 บาท ลดเหลือ 140 บาท/ ขนาดบรรจุ15 กก. ราคาปกติ 450 บาท ลดเหลือ 440 บาท จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สามารถซื้อข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพและราคาประหยัด ณ สถานที่จำหน่ายข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น