อบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ ยาเสพติด

ป.ป.ส. นำกองทัพเยาวชน 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมถกปัญหายาเสพติดพื้นที่ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมทองคำ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Youth Network on Drugs Prevention Program) ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยนำผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ช่วงอายุระหว่าง 18 – 23 ปี เข้ารับการอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศ พร้อมนำคณะผู้แทนเยาวชนนานาชาติเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง ทั้งด่านตรวจยาเสพติดทางน้ำ และตามด่านตรวจยาเสพติดทางบก บริเวณชายแดนไทย-ลาว […]

ป.ป.ส. ร่วม ภาคี เตรียมประชุมเวทียาเสพติดโลก

ป.ป.ส. ร่วม ภาคี เตรียมประชุมเวทียาเสพติดโลก ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 65 แถลงประเด็นหลัก ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่และนโยบายกัญชาไทย วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 65 (The 1st Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs : CND at its 65th session) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล […]

ป.ป.ส. ชี้กฎหมายยาเสพติดใหม่ ผู้ค้ารับโทษหนัก ถูกยึดทรัพย์

ป.ป.ส. ชี้กฎหมายยาเสพติดใหม่ ผู้ค้ารับโทษหนัก ถูกยึดทรัพย์ ผู้เสพให้โอกาสกลับตัว นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ระบุว่า ประเด็นกฎหมายยาเสพติด ที่ปรับเปลี่ยนมุมมองบทลงโทษผู้เสพโดยมองเป็นผู้ป่วย มากกว่าอาชญากร การลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพฤติการณ์ จะเป็นช่องโหว่ให้มีการกระทำผิดทางยาเสพติดเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น เลขาเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติจากเดิมที่ใช้บทสันนิษฐาน ผู้มียาเสพติดในครอบครองตามปริมาณที่กฎหมายกำหนด จะสันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือเป็นผู้ค้า โดยไม่ดูจากลักษณะของการกระทำความผิดที่แท้จริงเปลี่ยนเป็นการพิจารณาตาม พฤติการณ์ และความร้ายแรงกระทำผิดอ หากเป็นผู้ลักลอบค้าแม้จะมีปริมาณยาเสพติดน้อยในขณะจับกุมก็ต้องดำเนินคดีที่เป็นความผิดร้ายแรงร่วมกับริบทรัพย์สิน แต่หากพฤติการณ์เป็นเพียงผู้เสพจะยึดหลักคือ ผู้ป่วย จะช่วยเหลือให้ได้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยเพิ่มบทสันนิษฐานการครอบครองเพื่อเสพ เป็นบทสันนิษฐานในทางที่เป็นคุณ เพื่อให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาดำเนินการผู้เสพยาเสพติดที่ครอบครองยาเสพติดปริมาณเล็กน้อยให้เข้าสู่การบำบัดรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีไม่ต้องรับโทษที่รุนแรงอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ผู้เสพรายใหม่ที่มียาบ้า 15 เม็ด จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้จำหน่ายและมีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งอาจสร้างปัญหาอื่นเพิ่มขึ้น คือปัญหานักโทษล้นเรือนจำ และผู้กระทำผิดจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสให้กลับตัว เมื่อปล่อยออกมาจากเรือนจำไม่สามารถกลับคืนสังคมได้อย่างปกติเกิดการกระทำผิดซ้ำ ในทางกลับกัน หากผู้กระทำผิดมีพฤติการณ์ เป็นผู้ค้ายาเสพติด หรือ เกี่ยวข้องขบวนการค้ายาเสพติด ที่เป็นเบื้องหลังปัญหายาเสพติดที่แท้จริง ประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้จะมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งคดีอาญา และการยึดทรัพย์สินที่มาจากการกระทำผิดที่สามารถยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ถึง 10 ปี และสามารถยึดทรัพย์ตามมูลค่า จากเดิมที่สามารถยึดทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ว่ามาจากการค้ายาเท่านั้น ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ปรับให้สามารถยึดทรัพย์สินอื่นเพื่อให้ได้ครบจากมมูลค่าที่ประเมินว่ามาจากการค้ายาเสพติด […]

มติ บอร์ด ป.ป.ส.เร่งสร้างการรับรู้พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มติ บอร์ด ป.ป.ส.เร่งสร้างการรับรู้พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเพิ่มอำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งปิดกิจการที่ตรวจพบว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้มอบหมายให้นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน […]

ไทยร่วมประชุมนานาชาติด้านการปราบปรามยาเสพติด

ไทยร่วมประชุมนานาชาติด้านการปราบปรามยาเสพติด (International Drug Enforcement Conference : IDEC) จับมือ 21 ประเทศ เฝ้าระวังปัญหาลักลอบ นำยารักษาโรคมาใช้อย่างผิดกฎหมาย พร้อมชูมาตรการยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการสืบสวนสอบสวนของคณะทำงานประจำภูมิภาคตะวันออกไกล (Far East Regional Working Group Targeting Workshop) ภายใต้การประชุมนานาชาติด้านการปราบปรามยาเสพติด (International Drug Enforcement Conference หรือ IDEC) พร้อมด้วยพลตำรวจตรี วิวัฒน์ ลีลาเขตต์ ผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยมี นายจอห์น พี.สก็อตต์ (Mr. John P. Scott) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ในฐานะเจ้าภาพเป็นประธานเปิดการประชุม และพลตำรวจเอก ปีตรัส […]

เปิดด่านสกัดยาเสพติด สนับสนุนงบก่อสร้างโดยไทย

เลขา ป.ป.ส. เยือน สปป.ลาว ร่วมเปิดด่านสกัดยาเสพติดสนับสนุนงบก่อสร้างโดยไทย ภายใต้โครงการยกระดับความร่วมมือการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พันเอกบัวพัน ฟองมะนี รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ (รองผบ.ตร.สปป.ลาว) หัวหน้ากรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด และ พันเอกอินปง จันทะวงสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (Lao National Commission for Drug Control and Supervision : LCDC) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ ณ ด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสอันดีที่ได้มาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย ซึ่งถือว่าเป็นด่านตรวจถาวรด่านแรกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากประเทศไทยกว่า 3.9 ล้านบาท ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ […]

UNODC เยี่ยมชม วปส. พร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ

UNODC เยี่ยมชม วปส. พร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการฝึกอบรมด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาค นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับ Ms.Jacquelyn Vallack ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายของ UNODC และ Mr.Reiner Pungs ผู้แทน UNODC แผนงานยาเสพติดและสารตั้งต้น ศึกษาดูงานวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 พร้อมเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (วปส.) จังหวัดเชียงราย โดยผู้แทน UNODC ได้รับฟังวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนา วปส. สู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนโดยรอบต่อไป อาทิ การเปิดพื้นที่ให้แก่ชุมชนโดยสร้างลู่วิ่งโดยรอบเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการให้ใช้สถานที่เพื่อจัดงานแต่งงาน เป็นต้น คณะผู้เชี่ยวชาญ UNODC ได้สำรวจพื้นที่ภายในหอฝิ่น โรงแรมเกรทเตอร์ แม่โขง ลอดจ์ และอาคารที่ทำการของ วปส.และ ศป.มข. โดยได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยพื้นที่โดยรอบให้เหมาะสมเพียงพอในการเป็นสถานที่ราชการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และในขณะเดียวกันยังสามารถเปิดให้บริการต่อสาธารณะ เยี่ยมชมหอฝิ่น และเข้าพักในโรงแรม […]

สายด่วน ป.ป.ส.ตั้งเป้ายึดทรัพย์ 10.000 ล้าน

กฎหมายยาเสพติดใหม่ ขยายผล สืบสวนเส้นทางการเงิน พร้อมยึดทรัพย์ตัดวงจรมุ่งเป้า 10,000 ล้านบาท ด้านเลขาฯ ป.ป.ส. ย้ำชัด ข้อมูลจากประชาชนแจ้งผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เน้นใช้พยานหลักฐานคือสิ่งสำคัญในการลงโทษตามกฎหมาย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึง “ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเริ่มประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติด ยึดทรัพย์ เพื่อตัดวงจรยาเสพติด โดยเฉพาะด้านปราบปรามยาเสพติด ใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบุคคลที่เรียกว่า “สายลับ” หรือ ข้อมูลได้รับการแจ้งข่าวสารยาเสพติดจากพี่น้องประชาชน ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 และการแลกเปลี่ยนข่าวสารจากหน่วยงานยาเสพติด ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด และการยึดอายัดทรัพย์สิน โดยใช้พยานหลักฐานทางเอกสาร บุคคล และวัตถุเป็นสำคัญ” “โดยในปี 2565 นี้ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งเป้าหมายการยึดทรัพย์สินไว้ที่ […]

คุมเข้มลักลอบนำเข้า-ส่งออกกัญชาระหว่างชายแดน

ป.ป.ส. จัดประชุมทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 40 คุมเข้มลักลอบนำเข้า-ส่งออกกัญชาระหว่างชายแดน เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมทวิภาคีไทย – มาเลเซีย ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 40 โดยมี CP Dato’ Ayob Khan Bin Mydin Pitchay ผู้บัญชาการกรมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมยาเสพติด (Narcotics Crime Investigation Department: NCID) สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนมาเลเซียและประธานการประชุมร่วม พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ณ โรงแรมริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ (Operation Level) ซึ่งนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ นักสืบสวนสอบสวนเชี่ยวชาญ ในฐานะประธานร่วม กับผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย […]

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการจากมาเลเซีย พาชมศูนย์ปฏิบัติการฯ

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับนักวิชาการจากมาเลเซีย พาชมศูนย์ปฏิบัติการด้านยาเสพติด พร้อมร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (วปส.) จังหวัดเชียงราย นาย Ekhwan Haji Toriman รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (University kebangsaan Malaysia) พร้อมคณะฯ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) หรือ International Narcotics Control College […]

เลขาฯ ป.ป.ส. สั่งเช็คบิล เครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ

เลขาฯ ป.ป.ส. สั่งเช็คบิล เครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ ปลายทางประเทศเกาหลี พร้อมเร่งขยายผลในประเทศ ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำเสนอคดีลักลอบขนยาเสพติดในรูปแบบพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศพบของกลางยาเสพติดเป็นไอซ์ น้ำหนักประมาณ 4 กิโลกรัมตรวจยึดได้ที่สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ ปี 2564 ซึ่งเมื่อขยายผลพบว่ามีต้นทางส่งมาจากประเทศไทยจนสามารถขยายผลไปสู่การจับกุม ผู้ส่งพัสดุไปรษณีย์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลให้ถึงระดับผู้สั่งการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคนไทยไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศ ต้องได้รับโทษในประเทศ ตามมาตรา 124 ผู้ใดกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด แม้การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องได้รับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งในกรณีดังกล่าวสามารถที่จะยึดทรัพย์ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งขบวนการ รวมทั้งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นความผิดราชอาณาจักรไทยก็ตาม ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ยึดทรัพย์ทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดไปแล้วกว่า 9,200 ล้านบาท เชื่อไม่เกินปลายปีงบประมาณ จะสามารถยึดทรัพย์ได้เกินกว่า 10,000 […]

อย. ตรวจสอบยาเสพติดก่อนนำไปเผากว่า 40 ตัน

อย. ตรวจสอบยาเสพติดก่อนนำไปเผากว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท อย. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 40 ตัน มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ณ คลังยาเสพติดของกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. อย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 53 ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ ซึ่งในการทำลายยาเสพติดครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG)ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการทำลายที่ทันสมัย มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย เภสัชกรมรกต จรูญวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า […]

1 2