มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง”

มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง”Lost and Found” the Missing Moment Experienceทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม – 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์.โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ BuddhaSpace.co/videos/.ขอบคุณ BuddhaSpace

ไทยผลิตเครื่องตรวจโควิด ทางลมหายใจได้แล้ว

ผลจากการวิจัยรายงานว่า เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านละอองในอากาศ ได้เช่นเดียวกันกับการสัมผัสโดยตรง นั่นหมายความว่าเราสามารถตรวจหาไวรัสได้ ผ่านลมหายใจของผู้ติดเชื้อ บริษัท Get Solutions จำกัด กับศูนย์วิจัยเทคโนโยลีควอนตัมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสร้างเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์นาโนอินเตอร์เฟอร์โรเมตริก จุดคัดกรองที่สามารถตรวจจวัดหาผู้ติดเชื้อโควิด ได้แบบ Real-time ซึ่งช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านความไวในการตรวจวัด, ความละเอียด, ขอบเขตและเวลา เครื่องมือนี้ประกอบด้วยท่อนำคลื่นสองชิ้น โดยที่หนึ่งชิ้นจะถูกเคลือบผิวด้วยแอนติบอดี้ของโควิด-19 เมื่อจับเข้ากับแอนติเจนที่มีความจำเพาะเจาะจง จะส่งผลให้ลวดลายการแทรกสอดของแสงที่ตกลงบน CCD เปลี่ยนไป และวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี โดยที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น จะถูกเชื่อมโยงกันด้วยนาฬิกาอะตอมในระดับชิฟ โดยตอนนี้กำลังระดมทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวออกสู่ท้องตลาดให้ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ และความต้องการในการปลดล็อคการค้า และการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเร่งการฟื้นตัวจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก และปลดปล่อยมนุษยชาติจากความหวาดระแวงจากโวรัส ก็สามารถไปร่วมสนับสนุนได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://rcqt.science.cmu.ac.th/th/covid-19/ อ้างอิง:https://web.facebook.com/AIGOVCENTER/ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ป.ตรี

โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมี ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดยรศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้อนรับผู้บริหารจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ

ต้อนรับผู้บริหารจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และคณะฯ ในโอกาสที่ร่วมหารือโครงการความร่วมมือ “From Research to Soft Power” มีแนวคิดเพื่อการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมจากฐานงานวิจัย ที่ถูกพัฒนาและนำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบสารคดี ละคร คุณภาพสูง ที่ถูกผลิตและเผยแพร่จริงในระดับสาธารณะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศ และนำไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบพหุวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565