3310

(มีคลิป) สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบ รพ.สต. 62 แห่ง

สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 62 แห่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 19 ตุลาคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1 ,นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,นายวิษณุ วิทยวรารัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ 12 อำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 62 แห่ง ร่วมลงนามในครั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงทิศทางการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ […]

สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยฯ

สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2564 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 62 แห่ง ในพื้นที่ 12 อำเภอ ดังนี้ อำเภอแม่ริม จำนวน 14 แห่ง อำเภอสันทราย จำนวน 13 แห่ง อำเภอฝาง จำนวน 12 แห่ง อำเภอพร้าว จำนวน 5 แห่ง อำเภอจอมทอง จำนวน 4 แห่ง อำเภอสันกำแพง จำนวน […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนภัย 6 โรคร้าย หลังน้ำลด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนภัย 6 โรคร้ายที่มาหลังน้ำลด นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เฝ้าระวังโรคติดต่อ และสังเกตอาการโรคที่มักจะพบหลังน้ำลด 6 โรค พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยโรคที่พบบ่อย 6 โรคประกอบด้วย โรคฉี่หนู อาการ มีไข้ (1-2 สัปดาห์หลังแช่น้ำหรือลุยน้ำ) ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ต้นขาและน่อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง การป้องกันโรคฉี่หนู และโรคเมลิออยด์ คือ ล้างเท้าและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังแช่หรือลุยน้ำ หมั่นกำจัดหนู ทำความสะอาดบริเวณบ้านและสถานที่ทำงานอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่หรือลุยน้ำนาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทอาการสำคัญ มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่โคนขา และน่อง ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีมิฉะนั้นอาจเสียชีวิตได้ โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) อาการ ไข้สูงเกิน 3 วัน ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด ปวดข้อ หรือกระดูก เจ็บหน้าอก มีฝีที่ผิวหนัง […]

สัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ปลัดสธ. เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย วันที่ 8 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี ด้านบริการสุขภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ คือ 1.สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 2.องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการสุขภาพ 3.ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4.ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจในการดำเนินงาน โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งใช้ทรัพยากรบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืน การศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมบริการและจัดการความรู้กิจการ ด้านสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ […]

อบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเราจะพบสถานการณ์การเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาทั้งที่บ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่าง ๆ เหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา […]