พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2560

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 - 11 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12

0
4454

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2560 – 11 มกราคม 2560
การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมีอากาศเย็นโดยทั่วไป โดยบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 ม.ค. 60 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับภาคใต้ตอนตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังปานกลางข้อควรระวัง
ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และในช่วงวันที่ 5 – 7 ม.ค. 60 ประชาชนในภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลาดังกล่าว

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ในขณะที่จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 ม.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศเมียนมาทำให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 9-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 5 – 7 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8 – 11 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 7 – 11 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 6 – 8 ม.ค. 60 ส่วนมากทางตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 5 – 6 ม.ค. 60 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 7 – 11 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 6 – 8 ม.ค. 60
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 5 – 8 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 9 – 11 ม.ค. 60 อากาศเย็น โดยมีฝน ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
นายธาดา ศรัทธา ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย

แสดงความคิดเห็น