วันพฤหัส ที่ 13 ธันวาคม 2018 เวลา 04:38น.

สังคม

ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวร

https://youtu.be/OrtUV9FlJrk วันที่ 12 ธ.ค. 2561 การประชุมเตรียมพร้อมติดตามการดำเนินงานการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน...

ประกันสังคม จ.แพร่ อบรมให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนแก่ส่วนราชการและมูลนิธิต่างๆ

นางสาวพรรณี บุณยเกียรติ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการและลูกจ้างที่ทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้แสวงหากำไร รวมทั้งขอบเขตการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างงานในประเทศ (Local Staff) ของสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม...

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอพร้าว เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลและฟื้นฟูรวมถึงเป็นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่ได้รับผลลกระทบทางสุขภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทและภาระกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอพร้าว เข้าร่วม 11...

พช.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมการเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้(ข่วงสันกำแพง)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการ "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ข่วงสันกำแพง) โดยมี เครือข่ายผู้ประกอบการตลาดฯ และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์แสดง จำหน่ายกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่...

องคมนตรีมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเกี่ยวข้าว ในแปลงเรียนรู้จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภายในศูนย์บริการพัฒนาลุ่มน้ำปาย

องคมนตรีมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเกี่ยวข้าว ในแปลงเรียนรู้จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภายในศูนย์บริการพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หลังเฮลิคอปเตอร์ต้องบินกลับเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศปิด บ่ายวันนี้(12 ธันวาคม)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีมอบหมายให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ...

อัพเดทล่าสุด

หลั่งน้ำตา!! ผู้สอบ นสต.ทดสอบว่ายน้ำผ่านดีใจถึงกับร้องไห้โฮ เจ้าหน้าที่ปลอบใจเป็นการใหญ่

https://youtu.be/jBzQfmO2m4M ตามที่เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ได้เสนอข่าวทาง พ.ต.อ.ศักดิ์รพี ฉันทะแพทย์ รรท.รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.5 ประธานอำนวยการสอบ ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง การทดสอบพลศึกษา วิ่งระยะ 1,000 เมตร...

ประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมาน...

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดไก่ต่อ-ไก่ตั้ง งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้...

เงินกู้ไว !!!ดอกเบี้ย 0% ธ.ออมสินร่วมกับหอการค้าแพร่ ร่วมกัน MOU...

ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดแพร่รายงานมาว่าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ทห้องประชุมโรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ นายอนุรัฐ ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยเป็นการ MOU ระหว่างธนาคารออมสินและหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยมี คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตภูมิภาค และธนาคารออมสินจังหวัดแพร่ ลงนามกับ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ...

ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 100 คน

เงินกู้ไว !!!ดอกเบี้ย 0% ธ.ออมสินร่วมกับหอการค้าแพร่ ร่วมกัน MOU ส่งเสริมศักยภาพทางการเงิน

ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดแพร่รายงานมาว่าเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ทห้องประชุมโรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ นายอนุรัฐ ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยเป็นการ MOU ระหว่างธนาคารออมสินและหอการค้าจังหวัดแพร่ โดยมี คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตภูมิภาค และธนาคารออมสินจังหวัดแพร่ ลงนามกับ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ...

ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 100 คน

มอบอุ่นไอรักอุปกรณ์กีฬาแก่ “โรงเรียนบ้านนาฟ่อน” อำเภอฮอด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 พระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสำนักสงฆ์สามหลัง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเมตตาอนุเคราะห์ขนมถุงเท้าและอุกรณ์กีฬา จากคุณ จันทรา มังคุด จากจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะจากกรุงเทพ มีถุงเท้า 249 คู่ และขนมให้คณะครูและเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ...

ผักริมรั้ว!! จากผักหวานป่ามาเป็นผักหวานบ้าน สุดปลื้มมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี

https://www.youtube.com/watch?v=qlPVw8k_QCQ&feature=youtu.be ที่บ้านเกาะทุ่งม่านหมู่ 12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชาวบ้านได้นำพันธุ์ต้นผักหวานป่าที่เกิดจากธรรมชาติ จากบนดอยสูงนำมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ตามริมรั้วบ้านที่อยู่อาศัย ปรากฎว่าต้นผักหวานป่าเจริญงอกงาม จึงมีการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง มาปลูกเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นกลายเป็นผักหวานบ้าน ที่แทงยอดใบอ่อนเจริญงอกงาม เหมือนผักหวานป่า เมื่อนำมาปรุงอาหารมีรสชาติหวานกรอบอร่อย ในปัจจุบันนี้แทบทุกหลังคาเรือน ใน ต.ป่าพลู...

ประชาสัมพันธ์

ขอชวนชาวเชียงใหม่ทำความดี ด้วยการบริจาคถุงผ้าในโครงการ “คืนชีวิตให้กับสังคม ไร้ถุงพลาสติก REUSE BAG CAMPAIGN”

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ขอชวนชาวเชียงใหม่ทำความดี ด้วยการบริจาคถุงผ้าในโครงการ “คืนชีวิตให้กับสังคม ไร้ถุงพลาสติก : REUSE BAG CAMPAIGN”  เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์  ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค. 61 ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โซนพลาซา และโซนนอร์ทเทิร์น...

เตือนภัย!! ในการเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือ ยึดข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

ปภ.เชียงใหม่ ฝากนักท่องเที่ยวขับรถ ควรมีอุปกรณ์สะท้อนหรือกรวยติดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ หรือจะรถนำเที่ยว ควรมีอุปกรณ์สะท้อนแสง กรวยติดรถไว้ ในกรณีรถเสียระหว่างทาง โดยเฉพาะตามบนดอยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใช้แจ้งเตือนแก่รถที่ขับขี่รถมาข้างหลัง วางห่างจากรถประมาณ 3-5 เมตร หากฉุกเฉินให้ใช้กิ่งไม้ทำสัญญาลักษณ์ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวง-บ้านป่าสักงาม ดอยสะเก็ด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

เอไอเอส จับมือ ASUS เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์ ลุยตลาดมือถือเกมมิ่ง

เอไอเอส จับมือ ASUS เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์ ลุยตลาดมือถือเกมมิ่ง เปิดจำหน่าย “ASUS ROG Phone” สุดยอดสมาร์ทโฟนสายพันธุ์เกมเอาใจสาวกอีสปอร์ต ติดสปีดเร็ว แรงขั้นสุด บน AIS NEXT G คุ้มกว่าด้วยส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 6,000 บาท

แชมป์ถ้วยพระทานฯ ประกวดปลาหมอสี งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ มีมูลค่าหลักแสน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ ชมรมปลาหมอสีแห่งประเทศไทย จัดประกวดปลาหมอสี (ปลาหมอสีครอสบริด) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้