วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 13:07น.

สังคม

อบต.แม่ใส ประกาศพื้นที่ปลอดขยะเปียก แห่งแรกของจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดขยะเปียก แห่งแรกของจังหวัดพะเยา หลังขยะเปียกซึ่งมีปริมาณสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 55 ของขยะทั้งหมด ส่งผลกระทบในการจัดการบริหารขยะในพื้นที่ ขบวนแห่ที่ถูกประดับด้วยวัสดุที่เหลือใช้ และขยะรีไซเคิล ถูกนำมาร่วมขบวนในการรณรงค์ ประกาศพื้นที่ปลอดขยะเปียก 100 เปอร์เซนต์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะของพื้นที่หลังขยะเปียกซึ่งมีสัดส่วนกว่า 55 เปอร์เซนต์ของขยะทั้งหมด ซึ่งผลกระทบในการจัดการปัญหาขยะ โดยทางพื้นที่จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่นโครงการขยะบุญ...

ซึมเศร้า จิตบกพร่อง กลุ่มคนหัวร้อน ระเบิดเวลาในสังคมจ้องถล่มคนปกติ

ผลสำรวจด้านสุขภาพจิตของคนไทยล่าสุด น่าตื่นตระหนักกับตัวเลขคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศมีปัญหาสุขภาพจิต กว่า 7 ล้านคน โดยไม่แยกอาการว่า เป็นผู้ป่วยจิตเวช มีปัญหาสุขภาพจิต เกิดความบกพร่องทางอารมณ์ หากมีอาการมากๆ ก็มักจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ หรือ อยู่ในสถานพยาบาล แต่กลุ่มที่มองดูเหมือนคนปกติ แต่ไม่ปกติ อาจมีการแสดงออกทางอารมณ์ตามที่ปรากฎเป็นข่าว ทั้งการทะเลาะวิวาท ยิงกันบนถนน หรือแม้แต่กรณีป้าสูงวัยขับรถไล่ชน รปภ.ในสนามบินเชียงใหม่ และการตบตี ทำร้ายพนักงานขายมือถือกลางห้างดังของหนุ่มคนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พร้อมๆกับสังคมได้รับรู้ ต้นตอปัญหามาจากความบกพร่องทางจิต...

รพ.สวนปรุง อบรมการบำบัดทางจิตสังคม ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบำบัดทางจิตสังคม ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลฯ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี พญ.นิภาพรรณ พรมอุทัย จิตแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลฯ กล่าวรายงาน, ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันก่อนที่ผ่านมา

พิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 55 ปี พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ วัดวังสิงห์คำ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ นิมนต์พระเกจิทั่ว จ.เชียงใหม่ จำ นวน 59 รูป ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 55 ปี พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะ ต.ป่าแดด เจ้าอาวาสวัดสิงห์คำ โดยมีพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค...

กระทรวงวิทย์ฯ ชูแนวคิดพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) ที่งานมห กรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.รวิน...

อัพเดทล่าสุด

ประชุมสถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดบุคลากรเข้าร่วมประชุม "สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา" นายถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางสินีนาถ ศรีพงษ์คำ หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน-คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมโครงการ"สถานศึกษาคุณ ธรรมอาชีวศึกษา"ระดับอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมและการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณภาพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเพื่อการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอโครงงานของสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา...

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก ณ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก...

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบดอกไม้ต้อนรับ พญ.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก ในโอกาสร่วมงานแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น  ให้ได้รับการดูแลอย่างสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นายวีรบุรุษ เทพพรมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่  4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท ณ ตึก 12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่...

GSMA ประกาศรับรอง เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโครงข่าย eMTC...

GSMA ประกาศรับรอง เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโครงข่าย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว (21 สิงหาคม 2561) เอไอเอส ปักธง ผู้นำนวัตกรรมเครือข่าย IoT เพื่อการพัฒนาประเทศ ก้าวล้ำไปอีกขั้น ประกาศเปิดตัวเครือข่ายอัจฉริยะ eMTC หรือ enhanced Machine-Type Communication ครอบคลุมทั่วประเทศ...

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นายวีรบุรุษ เทพพรมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่  4  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท ณ ตึก 12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่...

GSMA ประกาศรับรอง เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโครงข่าย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ...

GSMA ประกาศรับรอง เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีทั้งโครงข่าย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว (21 สิงหาคม 2561) เอไอเอส ปักธง ผู้นำนวัตกรรมเครือข่าย IoT เพื่อการพัฒนาประเทศ ก้าวล้ำไปอีกขั้น ประกาศเปิดตัวเครือข่ายอัจฉริยะ eMTC หรือ enhanced Machine-Type Communication ครอบคลุมทั่วประเทศ...

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการ เรื่อง 'ปรัชญาและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี' ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก "การแชร์ภาษีอากรร่วมกันของประชาชนชาวไทย (tax sharing system)...

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แสดงตกเวทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณอายุราชการ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงตกเวทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงตกเวทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและเจ้าพนักงานธุรการ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้าราชการครูและเจ้าพนักงานธุรการ จะเกษียณอายุราชการ...

ประชาสัมพันธ์

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย ด้วยคลื่นความถี่ Super Block 1800 MHz จำนวน 40 MHz (20 MHz X 2) และความถี่รวมมากที่สุดในอุตสาหกรรม จำนวน 120 MHz (60 MHz X 2) พร้อมยกระดับคุณภาพบริการ 4G...

มะเร็ง คำๆเดียว เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018" หัวข้อ "มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง...

เชียงดาว เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรขณะเจ้าของไม่อยู่บ้าน ด้านการไฟฟ้าเชียงดาวเตือนหน้าฝน

ไฟไหม้ขณะเจ้าของไม่อยู่ โชคดีเพื่อนบ้านเห็นแจ้ง จนท.ก่อนวอดทั้งหลัง ด้าน ผจก.ไฟฟ้าเชียงดาวเตือนหน้าฝนระวังไฟดูด ต้องใช้ช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัย (20 ส.ค.) เวลา 11.30 น. ศูนย์วิทยุ สภ.เชียงดาวรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ ผกก.สภ.เชียงดาว จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.ฤกษ์ชัย สารจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) ไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงดาว เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย...

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย  ด้วยคลื่นความถี่ Super Block 1800 MHz จำนวน 40 MHz (20 MHz X 2) และความถี่รวมมากที่สุดในอุตสาหกรรม จำนวน 120 MHz (60 MHz X 2) พร้อมยกระดับคุณภาพบริการ...

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต (สทนช.) เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ 15 จังหวัด 

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงวันนี้ ว่า สภาพฝนวันนี้ประเทศไทยยังมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ ภาคเหนือ บริเวณแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ภาคตะวันตก บริเวณกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก...