วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 16:53น.

สังคม

ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 100 คน

มอบอุ่นไอรักอุปกรณ์กีฬาแก่ “โรงเรียนบ้านนาฟ่อน” อำเภอฮอด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 พระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสำนักสงฆ์สามหลัง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเมตตาอนุเคราะห์ขนมถุงเท้าและอุกรณ์กีฬา จากคุณ จันทรา มังคุด จากจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะจากกรุงเทพ มีถุงเท้า 249 คู่ และขนมให้คณะครูและเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ...

ผักริมรั้ว!! จากผักหวานป่ามาเป็นผักหวานบ้าน สุดปลื้มมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี

https://www.youtube.com/watch?v=qlPVw8k_QCQ&feature=youtu.be ที่บ้านเกาะทุ่งม่านหมู่ 12 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ชาวบ้านได้นำพันธุ์ต้นผักหวานป่าที่เกิดจากธรรมชาติ จากบนดอยสูงนำมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ตามริมรั้วบ้านที่อยู่อาศัย ปรากฎว่าต้นผักหวานป่าเจริญงอกงาม จึงมีการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง มาปลูกเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นกลายเป็นผักหวานบ้าน ที่แทงยอดใบอ่อนเจริญงอกงาม เหมือนผักหวานป่า เมื่อนำมาปรุงอาหารมีรสชาติหวานกรอบอร่อย ในปัจจุบันนี้แทบทุกหลังคาเรือน ใน ต.ป่าพลู...

บรรยาย “มนุษยสัมพันธ์” นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ นย.ภัณฑิรา สิงห์ไตรภพ

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับเชิญจาก นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ นย.ภัณฑิรา สิงห์ไตรภพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มนุษยสัมพันธ์” โดยมีโรแทเรียนและ แขกผู้มีเกียรติ...

ภาคีเครือข่ายดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของสำนักระบาดวิทยาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งในปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน...

อัพเดทล่าสุด

ประธานชมฟุตบอลอาวุโสเชียงใหม่ นำสมาชิกร่วม ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว จ่าสิบเอกสาธิต ยาปานะ

เมื่อคืนวันที่ 10 ธันวาคม 61 สมชาย นันทโกวัฒน์ ประธานชมรมฟุตบอลอาวุโส จ.เชียงใหม่ และ ท่านเฉลิม เบญมาศ ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค.5 ที่ปรึกษาชมรมฯได้นำสมาชิกนักฟุตบอลจากทีมต่าง ๆ ตลอดจน เพื่อนๆนักฟุตบอลอาวุโส ร่วมงานสวดอภิธรรม กำหนดการฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.สาธิต ยาปานะตั้งศพบำเพ็ญกุศล...

นอภ.เชียงดาว จัดโครงการอำเภอยิ้ม ลงพื้นที่บ้านเมืองคอง นำหน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน

นายชัชวาลย์ พุทธโธ นอภ.เชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ อบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผญบ.นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา ส.อบจ.เชียงดาวเขต 1 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ศิษย์เก่า PRC. “รวมใจเพื่อน 09” จัดงาน THE...

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเมอร์เคียว รศ.พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล ประธานศิษย์เก่า PRC ร่วมใจเพื่อน 09 เป็นประธานจัดงานสังสรรค์ ประจำปี 2561 “THE PRINCE ROYAL COLLEGE “ รวมใจเพื่อน 09 เพื่อพบปะสังสรรค์ฉันและเธอระหว่างเพื่อนในรุ่น...

มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวง-บ้านป่าสักงาม ดอยสะเก็ด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

ศิษย์เก่า PRC. “รวมใจเพื่อน 09” จัดงาน THE PRINCE ROYAL COLLEGE

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมเมอร์เคียว รศ.พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล ประธานศิษย์เก่า PRC ร่วมใจเพื่อน 09 เป็นประธานจัดงานสังสรรค์ ประจำปี 2561 “THE PRINCE ROYAL COLLEGE “ รวมใจเพื่อน 09 เพื่อพบปะสังสรรค์ฉันและเธอระหว่างเพื่อนในรุ่น...

มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวง-บ้านป่าสักงาม ดอยสะเก็ด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

นอภ.แม่ออน ขับเคลื่อนนโยบาย ผวจ.เชียงใหม่ ในเรื่องการดำเนินการโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 ธ.ค 61 นายสุเทพ แสนมงคล นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยพัฒนาการ อ.แม่ออน เกษตร อ.แม่ออน ผญบ.ม.5,ม.6 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน ร่วมปรึก ษาหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยเน้นการปลูกพืชปลอดสารพิษ ป้อนเข้าสู่ตลาดในชุมชนเป็นหลักการแนวคิด "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างเพื่อปลูก"...

รพ.สวนดอก รักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ ฟรี!

โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความผิดปกติของใบหน้า และช่องปากแต่กำเนิด สังเกตจากผู้ป่วยที่ปากแหว่ง จะมีรอยแยกของริมฝีปากบนไปจนถึงเหงือกและเพดานปาก ส่วนหน้าอาจเป็นด้านเดียวหรือสองด้าน ส่วนเพดานโหว่ รอยแยกจะเกิดขึ้นตั้งแต่เพดานอ่อนไปจนถึงเพดานแข็ง ซึ่งตำแหน่งและความรุนแรง จะแตกต่างกันตามเชื้อชาติ สำหรับประเทศ ไทย พบเด็กทารกเกิด ปัจจุบัน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มีโครงการร่วมกับ รพ.ต่างๆ รวม 7 รพ. คือ1. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่...

ประชาสัมพันธ์

เตือนภัย!! ในการเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือ ยึดข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

ปภ.เชียงใหม่ ฝากนักท่องเที่ยวขับรถ ควรมีอุปกรณ์สะท้อนหรือกรวยติดรถ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ หรือจะรถนำเที่ยว ควรมีอุปกรณ์สะท้อนแสง กรวยติดรถไว้ ในกรณีรถเสียระหว่างทาง โดยเฉพาะตามบนดอยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใช้แจ้งเตือนแก่รถที่ขับขี่รถมาข้างหลัง วางห่างจากรถประมาณ 3-5 เมตร หากฉุกเฉินให้ใช้กิ่งไม้ทำสัญญาลักษณ์ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวง-บ้านป่าสักงาม ดอยสะเก็ด

วันอังคารที่ 11 ธันวามคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

เอไอเอส จับมือ ASUS เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์ ลุยตลาดมือถือเกมมิ่ง

เอไอเอส จับมือ ASUS เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์ ลุยตลาดมือถือเกมมิ่ง เปิดจำหน่าย “ASUS ROG Phone” สุดยอดสมาร์ทโฟนสายพันธุ์เกมเอาใจสาวกอีสปอร์ต ติดสปีดเร็ว แรงขั้นสุด บน AIS NEXT G คุ้มกว่าด้วยส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 6,000 บาท

แชมป์ถ้วยพระทานฯ ประกวดปลาหมอสี งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ มีมูลค่าหลักแสน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ ชมรมปลาหมอสีแห่งประเทศไทย จัดประกวดปลาหมอสี (ปลาหมอสีครอสบริด) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เตือน!! อย่าหลงเชื่อข่าว การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่

จากกรณีที่ สนง.จัดหางาน จ.เชียงใหม่ ได้รับการสอบถามจากนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายราย ว่ามีผู้มาชักชวน และอ้างว่าจะมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่  สนง.จัดหางาน จ.เชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าอย่าได้หลงเชื่อข่าวดังกล่าว เพราะจะทำให้ท่านถูกฉ้อโกง และสูญเสียเงินทอง ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถดำเนินการให้ได้