ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ในแนวคิด “720 ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ”

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์ ใน "งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41" ที่จะมี ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

0
9335

จ.เชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม ของดอกไม้นานาพันธ์ุ ใน “งานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 41” ที่จะมี ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

จุดเด่นที่สำคัญของงาน คือ “การประกวดขบวนรถบุปผชาติ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.เชียงใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ศิลปะวัฒนธรรม ทั้งการแต่งกาย การละเล่นต่างๆของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปีนี้เกิดเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ สอดคล้องกับเหตุการณ์ ภายใต้แนวคิด “720 ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” ทั้งนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ ในการปล่อยขบวนรถบุปผชาติ จากเดิมจะปล่อยขบวนที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ เปลี่ยนเป็นเริ่มปล่อยขบวนเริ่มต้นที่ ลานประตูท่าแพ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โดยมีเส้นทางขบวนเริ่มต้นที่ประตูท่าแพ – ผ่านแจ่งกะต๊ำ – ผ่านประตูเชียงใหม่ – เลี้ยวเข้าประตูสวนปรุง และมาจบที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด

แสดงความคิดเห็น