ประชุมเตรียมพร้อมไฟป่าแล้งนี้

0
53

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้าเตรียมจัดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 60 ที่จังหวัดเชียงใหม่
พ.อ.วีระพงษ์   พันธจักร เสนาธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า    เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมในกองพันพัฒนาที่ ๓ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ภายหลังกองทัพน้อยที่  ๓ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า  ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภารกิจวางแผน อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติของชุดรณรงค์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน


เสนาธิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ ๓ มีความห่วงใยต่อการเกิดภัยจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่หากเข้าสู้ฤดูแล้ง เมื่อเกิดไฟป่าเชื้อเพลิงที่สะสมมากจากปีที่ผ่านมา อาจจะส่งผลกระทบในบริเวณกว้างได้เช่นกัน   ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้าได้เตรียมจัดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 60 ที่จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 23 มกราคม 2560    โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์   สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  พร้อมเปิดการรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมภายในงานมีการสาธิตการรณรงค์ของหน่วยทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ราษฎร ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง  ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 – 30 เม.ย.60
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาห้วงวันที่ 1 – 31 ธ.ค.59 ชุดรณรงค์ 14 ชุดได้ออกปฏิบัติการณรงค์ในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 332 ครั้ง  โดยมีการพบปะผู้นำชุมชน 44 ครั้ง  ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก กองทัพภาคที่ ๓  จำนวน 147 ครั้ง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ 15 ฝาย และร่วมทำแนวกันไฟจำนวน 19 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น