ปภ.เชียงใหม่ ติดตั้งกล้องจับความเร็วแบบใหม่ เห็นคนขับและคนนั่งชัดเจน

0
2179

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมใช้นวัตกรรมกล้องตรวจจับความเร็วแบบใหม่ สามารถเห็นทั้งคนขับและคนนั่งมาด้วยอย่างชัดเจน โดยหวังให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วลดลง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากอีกต่อไป


นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง โครงการใหม่ที่เตรียมจะนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยติดตั้งกล้องสปีดคาเมร่า เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ตัวป้ายเมื่อติดตั้งแล้วจะเป็นระบบอัตโนมัติกำหนดความเร็วที่จะตรวจการขับขี่ เมื่อประชาชนขับขี่รถผ่านบริเวณที่ติดตั้งป้ายระบบของกล้องจะโชว์ความเร็วที่ป้ายคล้ายป้ายอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ลดความเร็วลงให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด หากยังฝ่าฝืนขับขี่ในความเร็วเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีกล้องอีกชุดซึ่งจะติดตั้งในจุดถัดจากป้ายเตือนออกไป จะมีการบันทึกภาพพร้อมแจ้งข้อมูลความเร็ว ซึ่งกล้องก็จะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบสั่งส่งใบยังบ้านของพี่น้องประชาชนที่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยกล้องแบบใหม่นี้จะมีความชัดมาก เห็นทั้งคนขับและคนซ้อนอย่างชัดเจน และมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง หากเจ้าของรถที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งมาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน สามารถยึดหรือพักใช้ใบขับขี่ได้ รวมทั้งให้ชะลอการรับชำระภาษีประจำปี
อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุพิเศษ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลทุกวันในเวลา 10.00 น. ตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะดอยสำคัญ 5 ดอย ได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยคำ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง และดอยม่อนแจ่ม อย่างเข้มงวด ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและบุคลากรเร่งระบายรถ โดยเปิดช่องทางพิเศษหากมีอุบัติเหตุให้แรงเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุโดยเร็ว และมีนโยบายเน้นความยั่งยืน คือ การสร้างจิตสำนึก มุ่งหลักสูตรในการศึกษา บรรจุในแผนการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นต่อไป
สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 โดยชี้แจงถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 152 ครั้ง มากกว่าปี 2559 จำนวน 13 ครั้ง คิดเป็น 9.35 % ของปี 2559 อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดได้แก่อำเภอสันป่าตองและสันทรายจำนวน 15 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 13 ครั้ง วันที่มีจำนวนอุบัติเหตุมากที่สุดคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 จำนวน 33 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 11 รายเป็นชาย 6 รายหญิง 5 ราย มากกว่าปี 2559 จำนวน 4 รายคิดเป็น 57.1 4% อำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่อำเภอจอมทองจำนวน 2 คน และอำเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งอำเภอได้แก่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นคือ การเมาสุรา

แสดงความคิดเห็น