เด็กปรินส์เริงร่า มงฟอร์ตตามมา สอบโควต้าได้อันดับ 1 ของภาคเหนือ

0
81030


ผลการสอบโควต้าประจำปี 2560 จากทั้งหมด 634 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียงตามจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560
ประกาศผลเมื่อ 9 มกราคม 2560
โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนสอบได้
1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 262
2 บุญวาทย์วิทยาลัย 197
3 มงฟอร์ตวิทยาลัย 159
4 สามัคคีวิทยาคม 147 เชียงราย
5 นครสวรรค์ 147
6 ยุพราชวิทยาลัย 145
7 สตรีศรีน่าน 117
8 ดาราวิทยาลัย 110
9 เฉลิมขวัญสตรี 105 พิษณุโลก
10 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 90
11 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 88
12 นารีรัตน์แพร่ 82
13 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 78
14 วัฒโนทัยพายัพ 74
15 พะเยาพิทยาคม 74
16 สันป่าตองวิทยาคม 69
17 พิริยาลัยแพร่ 69
18 ปัว 61 น่าน
19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 59
20 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 53
21 เทศบาล 6 นครเชียงราย 52
21 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 52 พิษณุโลก
21 ตากพิทยาคม 52
24 อุตรดิตถ์ 50
25 อุตรดิตถ์ดรุณี 49
26 กำแพงเพชรพิทยาคม 46
27 วารีเชียงใหม่ 45
28 ลำปางกัลยาณี 44
29 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 42 เชียงราย
30 พิษณุโลกพิทยาคม 38