ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู มช.รุกคืบ

0
552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดชมพู คาดแล้วเสร็จในอีก 3 เดือนข้างหน้า


รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้าง “อ่างเก็บน้ำตาดชมพู” สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมระบบผันน้ำจากห้วยแม่ระงอง และเป็นแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมจากอ่างแก้วเป็นการเพิ่มเติมน้ำต้นทุน และเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยออกแบบให้มีความจุ ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในบริเวณติดกับคณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559


ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำตาดชมพูได้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปหลายส่วนแล้ว แต่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างเมื่อขุดดินลึกลงไปพบว่า ชั้นดินด้านล่างเป็นหินแข็งไม่สามารถขุดเจาะหรือใช้วิธีระเบิดหินได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างของคณะในบริเวณใกล้เคียง จึงต้องมีการปรับแก้ไขแบบเพื่อความเหมาะสม
นอกจากนี้ ในการทำสันเขื่อนจากเดิมที่ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้ดินที่ขุดได้จากพื้นที่ก่อสร้างมาทำแนวสันเขื่อน ซึ่งต้องใช้ดินหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีการซึมผ่านน้ำได้น้อย แต่หลังจากการขุดลงในชั้นดินลึกลงไป พบว่าดินที่ได้มีทั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และดินที่ไม่สามารถนำมาใช้ทำสันเขื่อนได้ เนื่องจากมีลักษณะไม่อุ้มน้ำ จึงต้องขนย้ายดินที่ใช้ไม่ได้นั้น ไปยังบริเวณหน้าหอพัก 40 ปี เพื่อถมปรับพื้นที่เตรียมวางแผนสำหรับงานก่อสร้างในงานอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนการดำเนินการและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก


อีกทั้งในการก่อสร้างครั้งนี้มีการควบคุมคุณภาพของดินให้ถูกต้องตามแบบ มีการตรวจเก็บข้อมูลของดินทุกชั้น โดยในการบดอัดแต่ละชั้นจะถมคราวละ 15 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและมีการทดสอบคุณภาพทุก 15 เซนติเมตร ให้อ่างเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สำหรับเรื่องฝุ่นละอองซึ่งเป็นผลกระทบจากการก่อสร้าง ได้มีการแก้ไขโดยกำชับให้ผู้รับเหมารดน้ำพื้นผิวถนน วันละ 4 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงเช้า 2 ครั้ง และช่วงบ่าย 2 ครั้ง เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นดังกล่าว


การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำตาดชมพูจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากอ่างแก้วที่มักจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต.