ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

0
26

จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 กับงานใหญ่ปีนี้ “งานซะป๊ะ ของดีดอยสะเก็ด” ประจำปี 2560 เริ่มงาน วันที่ 17-19 กุมภานี้ จัดขึ้นที่ลานที่หน้าว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งในปีนี้ “วิจิตร หลังสัน” นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดขึ้นร่วมกับหลายองค์กรที่ร่วมกันสนับสนุน ที่จะได้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในเขตดอยสะเก็ดตลอดถึงสินค้าโอทอปและผลผลิตการเกษตร การจัดกิจกรรมอื่นๆที่น่าชมยิ่ง และการประกวดธิดาดอยสะเก็ดในงานนี้อีกด้วย