ภาครัฐจับมือภาคเอกชน จ.แพร่ ผลักดันขยายสนามบิน ย้ายเรือนจำไปอยู่นอกเมือง สร้างศูนย์ขนถ่ายตู้สินค้าขนาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ หรือ กรอ.แพร่ ได้ร่วมกันหารือการพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ให้มีการขยายความยาวของสนามบิน เป็น 2100 เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เป็นการเร่งด่วน ซึ่งอาจต้องเวนคืนที่ดินของประชาชนบางส่วน

นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้หารือกับผู้บริหารของสายการบิน ให้เพิ่มเที่ยวบินและขยายเวลาช่วงการบิน และขอตู้ ATM ไปติดตั้งที่สนามบิน ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอนุกรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดแพร่ได้จัดจ้างที่ปรึกษา ออกแบบเมืองเก่า การสร้างสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ไม่สร้างอาคารสูง ร่วมกันอนุรักษ์บ้านเก่า หรือบ้านแบบดั้งเดิม ผลักดันการนำสายไฟฟ้าลงดินให้สวยงาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การก่อสร้างลานเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า Container Yard ขนาดใหญ่ ย้ายสถานที่ก่อสร้างจากสถานีรถไฟแพร่ ไปยังสถานีรถไฟเด่นชัย ซึ่งมีพื้นที่รองรับเพียงพอ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า จากภาคเหนือ จากประเทศจีน พม่า ลาว ไปยังภูมิภาคอื่น ส่วนการพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำยมบริเวณสะพานบ้านมหาโพธิ์-สะพานบ้านน้ำโค้ง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความกว้างตลอดแนวถนน 14 เมตร สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 700 เมตร พร้อมปรับปรุงสวนสาธารณะเชตวัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2563-2565รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่แห่งใหม่ บริเวณบ้านน้ำชำ ตำบลห้วยม้า พร้อมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ ขณะนี้ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ดำเนินการก่อสร้างในปี 2563-2565 ส่วนการย้ายเรือนจำจังหวัดแพร่ ไปอยู่บริเวณตำบลห้วยม้า ทางเรือนจำจังหวัดแพร่ได้เสนอของบประมาณในการย้าย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2563-2564
“การขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะ สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ให้ชาวแพร่ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารที่ปลอดภัย เป็นเมืองสมุนไพร แพทย์แผนไทย ชักชวนผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงหรือกลุ่มครอบครัว มาเที่ยวและพักค้างทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ช่วง 3 วัน 5 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน เป็นต้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!