จุรินทร์ คว้าตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป. คนใหม่หลังอภิสิทธิ์ลาออก

วันนี้ 15 พฤษภาคม 62 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ได้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) คนที่ 8 หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังทำให้พรรคถดถอยในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 62 ที่ผ่านมา

โดยการเลือกหัวหน้าพรรคในครั้งนี้มีผู้ชิงตำแหน่งทั้งหมด 4 คนคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์,            นายกรณ์ จาติกวณิช, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งก่อนจะมีการลงคะแนนผู้ชิงตำแหน่งทั้ง 4 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวความคิดส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการนำเสนอเพื่อนำพรรคกลับไปเป็นพรรคอันดับ 1 ในใจของประชาชน

โดยผลการนับคะแนน100 % นั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 โดยอยู่ที่    50.5 %  รองลงมาคือนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 37.2 %  นายกรณ์ จาติกวณิช 8.4 % และ           นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 3.6 %

 

ขอบคุณรูปภาพจาก มติชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!