พาณิชย์ลำพูน เดินหน้าเชิญชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP “ถุงเงินประชารัฐ”

พาณิชย์ลำพูน รุกตลาดเดินหน้าเชิญชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP “ถุงเงินประชารัฐ” เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแบบ one Stop Service
วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) นายเมธี บัวพึ่งพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน และสาขาบิ๊กซีลำพูน และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ณ ตลาดลำพูนจตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า แบบ One Stop Service ซึ่งจะทำให้ร้านค้ากระจายได้อย่างทั่วถึง และยังมีส่วนช่วยให้ร้านค้ารายย่อย โชวห่วย แผงลอย รถเร่ มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล
ซึ่งผลการดำเนินการวันนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้า แผงที่ตั้งในตลาดให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 ราย และสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบัน จังหวัดลำพูน มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แล้วจำนวน 328 แห่ง ซึ่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ 3 หน่วยงาน หรือเรียกว่า (4 ทหารเสือ) กำหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนดำเนินการลงพื้นที่รับสมัครในตลาดสด ร้านค้า ในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยด้วย
ทั้งนี้ หากร้านค้าที่สนใจสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ เพื่อรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภค สามารถสมัครได้ที่จุดให้บริการของตลาดตามวันเวลาดังกล่าว หรือสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยเจ้าของร้านต้องเตรียมบัตรประชาชน บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับปฏิบัติการแอนดรอยด์ version KitKat 4.4 ขึ้นไป หรือปฏิบัติการ iOS Version 9.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หากเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!