“วอนบริจาควัสดุก่อสร้าง” เพื่อสร้างเรือนนอนให้บ้านเด็กกำพร้าบุญทอง

ตอนนี้ที่บ้านเด็กกำพร้าบุญทอง กำลังสร้างเรือนนอนที่แข็งแรง อบอุ่น และปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ที่บ้านน้ำหลง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อต่อไปในอนาคตจะสามารถรับรอง ช่วยเหลือเด็ก ๆ ด้อยโอกาสอีกมากมายในสังคมที่เดือดร้อน ยากจน กำพร้า และมีความเสี่ยงล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด
จึงอยากขอรับอุปกรณ์การก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก บล้อค ผ้าเพดานและสุขภัณฑ์ หรือร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์คนละ 5 บาท 10 บาท ได้ตามกำลังได้ที่ บัญชี กสิกรไทยเลขที่ 0348313541 น้ำผึ้ง ธรรมปิน ศรันย์พร ประสงค์ เฉลิมชัย โลจน์ลลิตธรรม สาขาแม่ริม เชียงใหม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 092-7856081 แม่ผึ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น