ประกาศด่วนเรือโป๊ะข้ามฟากน่าน-อุตรดิตถ์น้ำเหนือเขื่อนสิริกิต์ แห้งมากจนสัญจรไม่ได้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. จ.อ.วชิรพันธ์ ปัญสุภารักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากนางจารุณี ช้อนสมบัติ ผุู้ใหญ่บ้าน บ้านปากนาย หมู่ที่ 17 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โดยได้รับแจ้งจากพนักงานประจำท่าเรือว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ หมู่บ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระดับน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้การให้ขนส่งทางน้ำ เรือโป๊ะข้ามฟาก ไม่สามารถให้บริการได้ จึงขอหยุดให้บริการเรือโป๊ะข้ามฟาก
บ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน – บ้านท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการชั่วคราวสำหรับ เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในชื่อท้องถิ่นว่า เขื่อนท่าปลา จัดเป็นเขื่อนดิน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กั้นแม่น้ำน่าน ที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน และมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป ทั้งนี้พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย
ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่หมู่บ้านประมงปากนายมีระดับน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้การให้บริการทางน้ำ (เรือโป๊ะข้ามฟาก) ไม่สามารถให้บริการได้ จึงขอหยุดให้บริการเรือโป๊ะข้ามฟากเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่นางจารุณี ช้อนสมบัติ หมายเลขโทรศัพท์ 093 195 8922 หรือ เพิ่มเติมได้ที่ นายวุฒิภัทร ทิพยศ พนักงานประจำท่าเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่โทรศัพท์ 095 219 7627

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!