ทต.มะเขือแจ้ นำเด็กนักเรียน เยาวชน เข้าค่ายฝึกปฏิบัติธรรม สร้างมารยาทชาวพุทธ

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอนันต์ ตาสีมูล ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนตำบลมะเขือแจ้” ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติธรรม และมารยาทชาวพุทธ การกราบด้วยสติ การฟัง หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต ทักษะการปรับตนให้เป็นคนดีและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น