จ.ตาก จัดงาน “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.พบพระ” ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.พบพระ จ.ตาก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นอภ.พบพระ เป็นประธานเปิดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 ช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ชัยมงคล ประธานหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพุทธมนต์ และเปิดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ต่อมา นอภ.พบพระ มอบเกียรติคุณ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2562 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562
1.นายเพชร นามวงศ์ กำนัน ต.วาเล่ย์
2. นายสมพงษ์ โพธิกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.รวมไทยพัฒนา
3. นายชัยรัตน์ ฟองน้อย แพทย์ประจำ ต.วาเล่ย์
4. นายพรม นามวงษ์ สารวัตรกำนัน ต.วาเล่ย์
5. นายอำนวย เพิ่มอุตส่าห์ สารวัตรกำนัน ต.วาเล่ย์
6. นางสาวยุพา นิกุลพินิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.รวมไทยพัฒนา
7. นายศดิศ คีรีกัญญา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.รวมใจพัฒนา
8. นายสมศักดิ์ ไพอนุรักษ์คีรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 2 ต.รวมไทยพัฒนา

มอบเกียรติคุณ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 60 ปี นายพยัพ มิ่งมณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ช่องแคบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน และดำรงอยู่ติดต่อกันครบ 10 ปี และนายกระสินธ์ จิตแจ่มแจ้ง สารวัตรกำนัน หมู่ที่ 7 ต.รวมไทยพัฒนา
นอกจากนี้ ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐาน การเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประดับเครื่องหมายอินธนู ให้แก่
1. นายชูชีพ ลีประกายพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ต.คีรีราษฎร์
2. นายธนากร แซ่เฮอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 2 ต.คีรีราษฎร์
3. นายสมชาย แซ่หมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 2 ต.คีรีราษฎร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!