ทางหลวงชนบทเข้าฟื้นฟูเส้นทาง อช.แม่เงา–บ้านสบโขง และเร่งติดตั้งประกอบสะพานเหล็กเข้าหมู่บ้านแม่สามแลบ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 นายสาธิต คันธะวงศ์ หน.ทางหลวงชนบท อ.แม่สะเรียง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทพร้อมเครื่องจักรได้เข้าทำการฟื้นฟูเส้นทางถนนหลวงชนบท สาย มส.3017 อุทยานแห่งชาติแม่เงา–บ้านสบโขง ภายหลังสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่สาภาวะปกติ โดยทำการเปิดเส้นทางตักดินที่สไลด์ทับถมเส้นทางออก ซึ่งบางช่วงของถนนยังสามารถเปิดใช้ได้เพียง 1 ช่องทาง เนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ประกอบกับดินมีความชุ่มน้ำทำให้เกิดการเลื่อนไหลลงมาอยู่ตลอดเวลาหากมีฝนตกซ้ำ สำหรับช่วงที่ทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการคือ ระหว่างบ้านสบโขง–บ้านอุมโล๊ะ–บ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ซึ่งจุดที่ได้ปฎิบัติงาน มี 2 จุดที่ยังคงมีปัญหาดินโคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางตลอดเวลา คือ ช่วง กม.15 ก่อนเข้าสู่บ้านแม่หลุย และ กม.39 ก่อนเข้าสู่บ้านสบโขง การเดินทางที่ปลอดภัยในช่วงนี้ต้องอาศัยรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทได้จัดเครื่องจักรไว้ประจำจุดและเจ้าหน้าที่ไว้ประจำ ณ จุดเสี่ยง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและเปิดเส้นทางให้ราษฏร กรณีเกิดดินโคลนเลื่อนไหลปิดทับเส้นทางในห้วงนี้ ซึ่งราษฏรที่เดินทางยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางรถยนต์ และการใช้เส้นทางน้ำโดยเรือยนต์วิ่งตามลำน้ำเงา ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของราษฏรในพื้นที่หมู่บ้านด้านในอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในช่วงนี้

ทางด้านแม่สามแลบ ชุดศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เริ่มปฏิบัติงานดำเนินการวางสะพานเหล็ก ณ จุดสะพานบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย ด้วยการทำทางเบี่ยงและสร้างคันป้องกันน้ำกัดเซาะจุดที่จะวางสะพานเหล็ก และได้ดำเนินการนำดินและหินไปถมที่คอสะพานที่ขาดเพื่อให้ใช้ได้ในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจะดำเนินการประกอบสะพานแบลิ่ง คร่อมสะพานบล็อกคอนเวิร์สเดิมเพื่อให้ยานพาหนะสามารถวิ่งผ่านไปมาได้เป็นการชั่วคราวในห้วงฤดูฝนนี้ สำหรับสะพานเหล็กดังกล่าว มีความยาว 30 เมตร พร้อมทางขึ้นลง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณ 20 วัน ระหว่างวันที่ 10-30 สิงหาคม 2562 โดยประมาณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!