สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา แจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 (Krosa)

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น คาดว่า พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 (Krosa) จะเคลื่อนผ่านเกาะชิโกะกุและบางส่วนของเขตคันไซในวันพุธที่ 14–วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกรรโชกแรง ระดับน้ำทะเลสูง น้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งดินถล่ม
ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ขอแจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซ (โอซากา มิเอะ เฮียวโกะ วากายามะ เกียวโต นารา ชิกะ) และชิโกะกุ (โทกูชิมะ คากาวะ โคจิ เอฮิเมะ) รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังท่องเที่ยวหรือกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดในเขตดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวัง ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น/ ทางการท้องถิ่น และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเตือนภัยนอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งมวลชนต่าง ๆ (รถไฟ/ สายการบิน) ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการอันเป็นผลจากไต้ฝุ่นหมายเลข 10

กรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ Hotline ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลข 090-1895-0987

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!