หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนสกาดใต้ ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน สนง.ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง ร่วมกับอำเภอปัว อบต.สกาด หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม) ประจำปี 2562 ในพื้นที่เสี่ยงภัยหมู่ 1, 2, 3 และ 4 ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน นายชนาธิป เสนแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมี นายจรัสพันธุ์ อรุณคง หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน สาขาเชียงกลาง กล่าวรายงาน ในรูปแบบการฝึก ฝึกปฏิบัติ (Drill) กรอบการฝึก การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน การอพยพ (คกก.ปภ.หมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน) การค้นหา กู้ชีพ กู้ภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยขึ้นที่สูง (ทีม ปภ.อปท.OTOS โรงพยาบาลปัว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อส, อปพร.) การจัดการจราจรในภาวะวิกฤติ  (สภ.ปัว/อปพร.) โรงพยาบาลสนาม (รพ.ปัว, รพ.สต.สกาด)  ระบบการสื่อสาร (ปกครอง, อบต.สกาด) ศูนย์ประสานงานจิตอาสา (ปกครอง อบต.สกาด) การประสานการปฏิบัติระหว่างชุมชน/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.สกาด/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อ.ปัว จากนั้นมีประชุมประเมินการฝึกในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!