อ.แม่สรวย ประชุมแผนงานบำบัดยาเสพติด และกิจกรรมฟื้นฟู โดยชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสันธาน ชาญเดช กำนันตำบลท่าก๊อ เป็นประธานและร่วมเปิดการประชุม ตามแผนงานโครงการบำบัดยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ณ บ้านป่าเกี๊ยะ หมูที่ 18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย นายสัมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต. ท่าก๊อ ด.ต.นิคม ภูอาวุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สรวย นายพรศักดิ์ วงษ์เทพเตียน ผอ.รพ.สต.ท่าก๊อ และมีผู้เข้าร่วมประชุม 152 คน จากนั้น ได้มีการมอบเงินเพื่อสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยโดยมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 8,000 บาท มี นายมานพ บุญยืนกุล ผู้ใหญ่บ้านป่าเกี๊ยะ ร่วมกับชาวบ้านเป็นผู้รับมอบ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!