อำเภอปาย ระดมกำลังจากทุกภาคส่วน จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธานปล่อยแถว Big Clinning Day และมอบสิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 17 ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัย น้ำท่วม ดินโคลนทับถมถนนและรีสอร์ต บริเวณบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับความเสียจากเหตุอุทกภัยในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้สั่งการให้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ นำรถน้ำจำนวน 2 คัน รถล้อยาง (รถไถ) เข้าไปทำการทำความสะอาดในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ท้องถิ่นอำเภอปาย ทหารจาก ร.7 พัน 5 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กิ่งกาชาดอำเภอปาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลแม่ฮี้ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 80 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!