สักการะ “ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง” สิ่งศักดิ์สิทธ์อายุกว่า 100 ปี

ศาลเจ้าเล็กๆ ที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวจีนอาศัยอยู่ในตลาดชุมแสง ตั้งอยู่ ถนนแสงปัญญา ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ติดกับปากคลองจระเข้เผือกด้านใต้ ชาวชุมแสงเรียกขานกันว่า “ศาลเจ้าพ่อคลองจระเข้เผือก” ตามตำนานเล่าว่า มีขอนไม้ลอยตามลำน้ำน่าน วนเวียนทวนน้ำอยู่หน้าศาล เจ้าพ่อได้ประทับฝันให้ชาวบ้านนำขอนไม้นี้ขึ้นมาแล้วนำไปแกะสลักเป็นองค์เจ้าพ่อ และเจ้าพ่อจะประทับในไม้แกะสลักนี้ เพื่อปกป้องภัยพิบัติให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และปลอดภัยตลอดการเดินทางอีกตามตำนานว่า เจ้าพ่อได้เกิดมีความรักกับเจ้าแม่เกยไชย เจ้าพ่อประทับทรงให้ชาวบ้านชุมแสง ไปสู่ขอเจ้าแม่เกยไชย ให้ได้แต่งงานกับเจ้าแม่เกยไชย โดยเจ้าพ่อได้ยกขันหมากทางเรือไปสู่ขอและแต่งงานกับเจ้าแม่เกยไชย หลังงานแต่ง ชาวบ้านก็อัญเชิญเจ้าแม่เกยไชยกลับมาประทับอยู่ที่ชุมแสงกับเจ้าพ่อ และได้แกะสลักไม้เป็นองค์เจ้าแม่ขึ้นมาใหม่ คู่กับองค์เจ้าพ่อ ศาลเจ้าพ่อคลองจระเข้เผือกจึงเปลี่ยนมาชื่อมาเป็น “ศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ชุมแสง” จนถึงปัจจุบันศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง ได้มีการปรับปรุงใหม่หลายครั้งด้วยแรงศรัทธาของชาวตลาดชุมแสง ทำให้ศาลเป็นอาคารถาวรมีความสวยงามบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน แล้วไม่ควรพลาดไหว้พระและเทพเจ้าเพื่อเสริมดวงและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลงานเฉลิมฉลองให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง จะมีปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี (วันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่) ครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม ของทุกๆปี (งานประจำปี)
ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง 10 ถ.แสงปัญญา ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!