ลูกจ้างอุทยานแห่งชาติ แห่งหนึ่งในจ.แม่ฮ่องสอน ร้องสื่อ หลังถูกหัวหน้าอุทยานอมเงินค่าจ้างมากว่า 5 ปี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 แหล่งข่าวลูกจ้างในอุทยานแห่งชาติ แห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า พวกตน 70 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งหนึ่ง กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส เมื่อถูกหัวหน้าอุทยาน หักเงินค่าจ้าง จากค่าจ้างใน TOR ที่ตกลงกันไว้ เดือนละ 9,000 บาท แต่ได้รับจริงเพียง 6,000 บาท โดยได้มีการให้ลูกจ้างไปทำบัตรเอทีเอ็ม และถูกผู้บังคับบัญชาริบเก็บไว้
เมื่อถึงคราวเงินเดือนออก ทางหัวหน้าอุทยาน ก็จะให้ลูกจ้างอีกคนซึ่งเป็นผู้หญิง ชื่อ ง. ตำแหน่งงานจ้างคือ คนงาน แต่ปัจจุบันทำหน้าที่งานบริหาร เป็นคนไปกดเงินของลูกจ้างทั้ง 70 ราย และมาจ่ายให้รายละ 6,000 บาท ที่เหลืออีก 3,000 บาทจะถูกหักให้กับ หน.อุทยาน ซึ่งตั้งแต่ หน.อุทยานคนดังกล่าว มาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี หรือ 60 เดือน เงินที่ถูกหักไป รายละ 3,000 บาท จำนวน 70 ราย คูณด้วย 60 เดือน เป็นเงิน 12,600,000 บาทซึ่งเรื่องดังกล่าว ได้มีการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาระดับกรม และได้มีการการส่งเจ้าหน้าที่มาสอบสวน ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่เห็นว่า ผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษแต่อย่างใด ทำให้ลูกจ้างทุกคนเสียขวัญ และไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาป่าแต่อย่างใด

นอกเหนือการหักเงินเดือนค่าจ้างแล้ว ยังมีการหักเงินค่าจ้างดูแลรักษาป่า หรือสมาร์ทพาโท ซึ่ง จะมีลูกจ้างเข้าทำงานจำนวน 25 คน ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 2,800 บาท แต่ข้อเท็จจริง ลูกจ้างจะได้รับเงินเพียงเดือนละ 1,000 บาท โดยจะมีการหักค่าอาหารไป 800 บาท และอีก 1,000 บาทถูก หน.อุทยานยึดเป็นของส่วนตัวโดยเงินค่าจ้างสมาร์ทพาโท ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 จนถึงเดือน กันยายน 2562 นับเป็นเวลา 10 เดือน หน.อุทยานคนดังกล่าว จะได้เงินอีกจำนวน 250,000 บาท

ซึ่งจากการร้องเรียนในครั้งนี้ อยากจะให้สื่อมวลชน ได้ตีแผ่เรื่องราวข้อเท็จจริง ให้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยาน ให้ลงมาดูแลและให้การช่วยเหลือ ลูกจ้างทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รวมไปถึงลูกจ้างของกรมอุทยาน ทั่วประเทศด้วยเพื่อจะได้ตัดวงจรอุบาทว์ การทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!