ชวนสตรีกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

สสจ.เชียงใหม่ เชิญชวนสตรีกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี กำหนดจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มสตรีเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาส อายุ 30 – 70 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สสจ.เชียงใหม่ กำหนดให้บริการในพื้นที่ ดังนี้
– วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
– วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
– วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล หากพบสิ่งผิดปกติ จะส่งต่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย และในกรณีเจอผู้ป่วย จะส่งต่อเข้ารับการรักษาใน รพ.ต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211740 ต่อ 113

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!