สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดงานประกาศเจตนารมณ์ ใช้ถุงผ้าลดขยะ ลดละเลิก พลาสติกและโฟม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) นายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เป็นประธานในพิธีจัดงานประกาศเจตนารมณ์ ใช้ถุงผ้าลดขยะ ลดละเลิก พลาสติกและโฟม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก และ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ข้าราชการพนักงาน ตลอดจน พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในสำนักงาน ลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยใช้วัสดุอื่น มาทดแทน การใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว แล้วทิ้ง ซึ่งเป็นปัญหา กับสิ่งแวดล้อม ทำให้มีปริมาณ ขยะ มากขึ้นทุกๆวัน การ ประกาศเจตนารมณ์ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ของการลดใช้พลาสติก และโฟม จนถึงขั้นการ เลิกใช้พลาสติกและโฟมในที่สุด ของบุคคลากร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยมีนายบทมากร ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวรายงาน
นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือให้ข้าราชการพนักงานนำ ไปประชาสัมพันธ์ ในชุมชนที่อาศัยอยู่ ให้มีการลดละเลิกใช้พลาสติกและโฟมในทำนองเดียวกัน ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการมอบถุงผ้าให้กับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อนำไปใช้ แทนถุงพลาสติก ที่จะได้รับมาจากทางร้านค้า และในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) มีการจัดเตรียมถุงผ้า เพื่อให้ ข้าราชการพนักงาน ได้มายืมไปใช้อีกด้วย
ด้านนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวว่า การประกาศเจตนารมณ์ จะเริ่มต้นโดยถือ เอาวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เป็นการลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และโฟม ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ซึ่งมีผู้ร่วมงานประมาณ 600 คน และหวังใจว่าการประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้มีการลดละเลิกใช้พลาสติกและโฟม ในทำนองเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!