สพม.37 การแข่งขันกรีฑา “สัตตมิตรสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑา “สัตตมิตรสัมพันธ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ ทั้งนี้ การแข่งขันกรีฑา “สัตตมิตรสัมพันธ์” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรงเรียนในสังกัด สพม.37 ดังนี้ โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยารับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสามัคคีกัน ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!