มหัศจรรย์ “ออบหลวง” เที่ยวช่องแคบเขาขาดไปดูดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

เมื่อสายลมหนาวมาเยือน เป็นเสมือนสัญญาณบอกให้รู้ว่า ฤดูแห่งการเที่ยวป่ากำลังจะเริ่มขึ้น หลังจากที่ต้นไม้ในป่าได้รับความชุ่มชื้นจากสายฝนใบไม้ที่เคยแห้งเฉากลับฟื้นคืนชีวิตทาทาบด้วยสีเขียวชอุ่มทั่วทั้งผืนป่า ผสมผสานกับไอหมอกหนาวที่พัดคลออยู่บนยอด ของต้นไม้ สร้างสีสันความสวยงามและน่าตื่นเต้นให้กับผู้มาเยือนเป็นไหน ๆ เราจะพบว่าหลังจากที่สายฝนได้ตกลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื่นแก่ผืนป่า มวลดอกไม้ในป่าต่างชูช่อออกดอกล้อกับอากาศหนาว เป็นความงามอันพิสุทธิ์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้พื้นที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ด้วยกันหลายอุทยาน แต่มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มที่เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติของอุทยานแห่งออบหลวงค่อนข้างมาก อุทยานแห่งชาติออบหลวงเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำแม่แจ่ม อีกทั้งยังมีความโดดเด่น ของสถานที่ที่เรียกว่า “ออบหลวง” คือเป็นช่องแคบเขาขาด มีลำน้ำแม่แจ่มไหลเซาะผ่านผาหินอยู่เบื้องล่าง จนเกิดเป็นรูปร่างสวยงามคล้ายหินจูบกัน สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้มาเยือนเป็นนักหนา โดยหน้าผามีความลึกจากบริเวณสะพานข้ามถึงระดับผิวน้ำปกติ ประมาณ 32 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้างเพียงแค่ 2 เมตรอุทยานแห่งชาติออบหลวงถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 68 ของประเทศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 มีพื้นที่ประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร หรือ 345,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สภาพโดยทั่วไปส่วน ใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงติดกันเป็นเทือกเขายาวแนวเหนือ – ใต้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน บางปีมีฝนตกชุก ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 10 – 12 องศาเซลเซียสและฤดูร้อนเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน บางปีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส

ในบริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายซึ่งกระจายกันอยู่โดยทั่ว ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะชื่นชอบหน้าผาออบหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 17 ของทางหลวงหมายเลข 108 หรือทางที่จะไปแม่สะเรียง ซึ่งหน้าผานี้ถือเป็นสัญลักษณ์ ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง นอกจากนั้นในพื้นที่ของอุทยานฯยังมีน้ำตกที่สวยงาม เช่นน้ำตกแม่บัวคำ ซึ่งเกิดจากห้วยแม่บัวคำเป็นน้ำตกที่สวยงามและยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ น้ำตกแม่นาเปิน ต้องเดินเท้าเลาะเลียบทางน้ำเข้าไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง

น้ำตกแม่นาเปินเป็นน้ำตกที่สวยงามเป็นน้ำตกขนาดกลางสูง 25 เมตรแทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี น้ำตกแม่จอน ตั้งอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 9 สายน้ำตกจากหน้าผาสูงไม่ต่ำกว่า 100 เมตร กว้างประมาณ 80 เมตรบริเวณลานของน้ำตกเป็นหินแกรนิตผสมหินแปรสีขาวเจือเทาอ่อน น้ำตกแม่เตี๊ยะ อยู่กลางป่าในห้วยแม่เตี๊ยะตอนกลางของตำบลดอยแก้ว เขตอำเภอจอมทอง เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีสูงประมาณ 80 เมตร กิจกรรมที่ทางอุทยานจัดให้กับนักท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ล่องแก่งเรือยาง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การล่องแก่งเรือยางนี้จะล่องตามลำน้ำแม่แจ่ม ท่ามกลางทัศนียภาพของผืนป่าที่สวยงามผสมผสานกับโขดหินกลางน้ำแม่แจ่ม
เป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเริ่มจากบ้านอมขูดถึงบ้านท่าเรือระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งความยากของการล่องแก่งที่นี่อยู่ในระดับ 1 – 3 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการล่องแก่งมาบ้างแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่เคยล่องแก่งทางอุทยานฯก็จะมีเส้นทางง่ายไว้ให้ เริ่มจากห้วยแม่นาเปินถึงท่าพระเสด็จ

ซึ่งมีแก่งให้ตื่นเต้นตลอดเส้นทางกว่า 10 แก่งระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เดินป่าตามเส้นทางเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากผืนป่าและชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ ทั้งพรรณไม้และทิวทัศน์พร้อมผู้ชำนาญทางให้คำแนะนำและข้อมูลธรรมชาติ กิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา เพื่อชมน้ำตกแม่เตี๊ยะ บนเส้นทางที่สมบูรณ์แบบ ชมทิวทัศน์ร่มรื่นสองข้างทางกับเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา นอกจากการได้พักผ่อนแล้ว ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผืนป่าไปด้วย อุทยานแห่งชาติออบหลวงก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพิสูจน์ความสามารถ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยล่องแก่งและชมความงามของธรรมชาติ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 0-5322-9272 หรือติดต่อได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5381-8348 , 0-5381-8349 www.dnp.go.th การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติออบหลวงท่านสามารถเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงหลายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) จนถึงตัวอำเภอฮอดเลี้ยวซ้ายบริเวณวงเวียนเข้าถนนสายฮอด – แม่สะเรียงไปอีก 17 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติอบบหลวง หรือท่านจะเดินทาง โดยรถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน หรือ สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และมีรถโดยสารประจำทางที่บริเวณปากทางเข้าถนนสายฮอด – แม่สะเรียงไว้บริการด้วย

บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!