สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ เตรียมเพิ่มผลผลิต หลังเป็นที่ต้องการตลาด

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโคขุนดอกคำใต้ หลังจากที่เนื้อโคขุนดอกคำใต้ เป็นที่ต้องการของตลาดจนไม่สามารถผลิตได้ทัน ซี่งเตรียมที่จะขยายกลุ่มผู้เลี้ยงและเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น จากที่ปัจจุบันชำแหละเนื้อโคขุน เฉลี่ยเดือนละ 30 ตัว โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นถึง 100 ตัวต่อเดือน ในปีต่อๆ ไป
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคขุน ในนามสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ รวมกว่า 200 คน ต่างเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เรื่องของการพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตเนื้อโคขุนดอกคำใต้ให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้กำลังการผลิตและการชำแหละเนื้อโคขุน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นั้นสามารถผลิตได้เพียงเดือนละ 30 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อทางด้านการตลาด ที่มีมากถึง 200 ตัวต่อเดือน ดังนั้นทางสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จึงได้เตรียมที่จะพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโคขุน ให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการตลาด
นายอุดม สมณศักดิ์ ประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นั้น ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีสมาชิกเพียง 78 คน ในปี 2557 ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 481 คน และมีโคขุน อยู่ 400 กว่าตัว ซึ่งในแต่ละเดือนปัจจุบันนี้ สามารถผลิตและจำหน่ายเนื้อโคขุนได้เพียงเฉลี่ยเดือนละ 30 ตัว โดยได้มีการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นขาประจำในพื้นที่ กทม. และเชียงใหม่ หลังจากที่ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วขณะนี้ ได้มีการที่จะมีร้านค้าจากประเทศเกาหลี ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้ติดต่อมาเพื่อที่จะสั่งออเดอร์ของเนื้อโคขุนดอกคำใต้ ซึ่งขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้ทัน ดังนั้นจึงได้ดำเนินการที่จะเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มผลผลิตของโคขุนดอกคำใต้ให้เพิ่มมากขึ้น และขณะนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ก็ได้ให้เงินกู้ในดอกเบี้ยราคาถูก รวมเป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท เพื่อที่จะเข้าพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นจึงได้ทำการที่จะชี้แจงให้กับกลุ่มสมาชิก ในการที่จะเตรียมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคขุนให้เพิ่มมาก ขึ้น เนื่องจากเนื้อโคขุนดอกคำใต้นั้น ขณะนี้เป็นเป็นที่ต้องการของตลาด และไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้ทันกับความต้องการ จึงได้มีการที่จะเพิ่มเครือข่ายสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงให้เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่ 100 ตัวต่อเดือน
สัมภาษณ์ นายอุดม สมณศักดิ์ ประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!