ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จ.ตาก(เกษตรที่สูง) ให้ความรู้เรื่อง “อะโวคาโด” แก่คณะศึกษาดูงานจาก อบต.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา นางจันทร์แรม ศรีเดช นายก อบต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จะเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ผู้ปลูกอะโวคาโด ในพื้นที่ อบต.เขาค้อ จำนวน 40 คน ได้เข้าศึกษาดูงานอะโวคาโด เพื่อศึกษาวิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การปรับเปลี่ยนพันธุ์ดี และการแปรรูป อะโวคาโด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกอะโวคาโด โดยมี นายธนากร โปทิกำชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานเรื่องสายพันธุ์อะโวคาโด ที่มีศักยภาพ สำหรับการปลูกบนที่สูง ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอะโวคาโด ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!