(มีคลิป)ติวเข้ม!!อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชิมช้อปใช้และช่วงไฮซีซั่น

พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมทำการฝึก ตระโกน-โยน-ยื่น ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ให้กับมวลชนร้านค้ารอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า รุ่นที่ 1 จำนวน 145 คน ในโอกาสที่ครบรอบการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้า(ซึ่งเป็นร้านสวัสดิการฯ )ผู้อบรมตั้งแต่เจ้าของร้าน คนเสริฟ บริกรตลอดจนถึงคนล้างจานต้องผ่านการฝึกอบรมถึงจะมาทำงานในห้วยตึงเฒ่าได้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการ 7 ปีมาแล้ว มวลชนดังกล่าวจะเป็นหูเป็นตาและเข้าทำการช่วยเหลือ เมื่อพบเห็นผู้กำลังจะจมน้ำได้อย่างมั่นใจทันเหตุการณ์ สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใช้บริการในส่วนต่างๆ ตลอดจนการลงเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ทะเลเชียงใหม่มีหาดทรายยาว 1.5 กม.
อย่างไรก็ตามเตรียมพร้อมจัดอบรมรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องอีกจำนวน อีก120 คน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะทำงานร่วมกับการควบคุมกับกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย ห้วยตึงเฒ่า ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานห้วยตึงเฒ่า และมณฑลทหารบกที่ 33 กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ห้วยตึงเฒ่าเป็น ARMYLAND ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก เป็น 1 ใน 327 แห่งของ ทบ.ทั่วประเทศ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์มาตรการชิมช้อปใช้ ติดต่อสอบถามตามร้านค้าต่อเนื่อง
จากสถิติที่ผ่านมาอุบัติเหตุทางน้ำ/จมน้ำเสียชีวิตไม่มี องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ใช้พื้นที่ห้วยตึงเฒ่าในการฝึกอบรมให้กับคณะทำงานด้านนี้ 2 ครั้ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีประเทศต่างๆจำนวน 13 ประเทศเข้าร่วมการฝึกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!