(มีคลิป)สารภีก็มี!! ชาวบ้านนำต้นลองกองมาทดลองปลูกเพื่ออาศัยร่มเงา ได้ออกผลเต็มต้นลูกโตรสชาติดี

ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าที่บ้านกู่แดง หมู่ที่ 6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกอง ที่ปลูกในบริเวณบ้านพบว่าออกลูกดกเต็มต้นลูกโต มีรสชาติหวานอร่อยไม่แพ้จากแหล่งปลูกต้นตำรับ และขายได้ราคาดี เก็บสดๆจากต้นกิโลกรัมละ 30 บาท ถือว่าเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่สามารถปลูกได้ในอำเภอสารภีควบคู่ไปกับลำไย
นางนิดได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า แต่เดิมประมาณร่วม 20 ปีได้มีเพื่อนจาก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งปลูกลองกองที่ขึ้นชื่อรสชาติหวานที่สุดในประเทศไทย นำลองกองมาฝากเมื่อกินลองกองแล้ว บางลูกมีเมล็ดได้โยนทิ้งข้างรั้วปรากฎว่าลองกองงอกขึ้นมา จึงดูแลรักษาต้นลองกองเพื่ออาศัยต้นเงาเท่านั้น ปรากฎว่าเวลาผ่านไปหลายปีต้นลองกองได้ออกดอกออกผลทุกปี นอกจากมีลองกองไว้กินแล้วยังเก็บขายได้อีกด้วยในราคากิโลกรัมละ 30 บาท
นอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านกู่แดงหลายหลังคาเรือน ได้นำต้นลองกอง(กิ่งตอน)ไว้ในสวนบริเวณบ้านเพื่ออาศัยร่มเงา ประมาณ 15 ปีต้นลองกองออกดอกออกผลเต็มต้นเช่นเดียวกัน เมื่อต้นลองกองพืชผลไม้ต่างถิ่นสามารถปลูกขึ้นได้ในพื้นที่ อ.สารภี ได้มีชาวบ้านหลายๆครัวเรือนหันมาปลูกลองกองกันตามสวนควบคู่กับการปลูกลำไยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!