ชาวบ้าน จ.พะเยา ปลูกน้อยหน่าขาย สร้างกำไรงาม

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปลูกน้อยหน่าแทบทุกครัวเรือน เพื่อจำหน่าย โดยสามารถสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ปลูกน้อยหน่ามากกว่า 200 ต้น มามากกว่า 10 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเนื่องด้วยผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่เป็นที่รู้จักของตลาดและมีผู้เดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง
นางรุ่งลาวัลย์ ศรีวิชัย ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตน้อยหน่า ภายในบริเวณสวนของตนเอง ที่ปลูกไว้มามากกว่า 10 ปี และกำลังจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงนี้ โดยผลผลิตน้อยหน่าของที่นี่ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตน้อยหน่าของจังหวัดพะเยา ที่ผู้คนต่างเดินทางมาหาซื้อไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่อง
โดยนางรุ่งลาวัลย์ ศรีวิชัย เจ้าของสวนเถาวัลย์ เล่าว่าตนเอง ปลูกน้อยหน่ารวมแล้วมากกว่า 200 กว่าต้น ซึ่งจะมีน้อยหน่า ทั้งพันธ์ุเนื้อ พันธ์ุหนัง และพันธ์ุก่ำ และจะปลูกโดยใช้ระบบอินทรีย์ จะใช้มูลวัวเป็นปุ๋ย ซึ่งจะได้น้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอม โดยผลผลิตของตนเองจะมีผู้เดินทางมาสั่งซื้อ ทั้งแม่ค้า และคนทั่วไป ซึ่งผลผลิตปีนี้สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะออกช้ากว่าปกติ แต่จะมีผู้เดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงนี้ตนเองจะจำหน่ายผลผลิตกิโลกรัมละ 50 บาท เนื่องจากเป็นต้นฤดูกาล และหลังจากนั้นก็จะลดลงไปตามฤดูกาล เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งจะมีผู้เดินทางมาซื้อและสั่งจองแทบทุกวัน ซึ่งปีนี้ถือว่าผลผลิตดีและขายได้เป็นอย่างดี
สัมภาษณ์ นางรุ่งลาวัลย์ ศรีวิชัย ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โทร 088-4004783
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ของตนเองออกมาจำหน่ายแทบทุกบ้านตามแนวถนนสายพะเยา-ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จนเห็นเป็นภาพชินตาแทบทุกปีในช่วงนี้ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ต่างทำการปลูกน้อยหน่า แทบทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน และจะนำออกมาจำหน่าย บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และมักมีผู้ที่ผ่านไปมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้รวมแล้วมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!