อนาคตท่องเที่ยวไทย! นักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น คาดอนาคตจะแซงนักท่องเที่ยวจีน

จากยอด “นักท่องเที่ยวอินเดีย” ที่มาเยือนประเทศไทย ในปี 2018 ยอดแตะถึง 1.6 ล้านคน ซึ่งเมื่อเทียบกับยอด “นักท่องเที่ยวจีน” ที่มาเยือนประเทศไทย ในปีเดียวกัน ประมาณ 10.5 ล้านคน ก็ยังถือว่าห่างไกลกันมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตคาดการณ์ว่า ประเทศไทยอาจมีนักท่องเที่ยวอินเดีย เขามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จนมีโอกาสแซงนักท่องเที่ยวจีนได้เลยทีเดียว
เนื่องจาก ประเทศอินเดียมีประชากรมาก เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน ส่งผลให้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะแซงประเทศจีนได้แน่นอน เพราะลำดับประชากรไล่เรี่ยกันมาก ด้วยเหตุนี้เองการคาดการณ์ในอนาคตว่า “นักท่องเที่ยวอินเดีย” จะเขามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแซง “นักท่องเที่ยวจีน” ย่อมมีความเป็นไปได้ที่สูงพอควร

อีกทั้ง ช่วงเวลายอดนิยมที่ นักท่องเที่ยวอินเดีย นิยมเข้ามาในไทยสูงสุดคือ ช่วง Low season ของไทย ดังนั้นจึงเป็นการช่วยกระตุ้นรายได้ จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ดี และพบว่าเหตุผลหลัก ๆ ของประเทศไทย ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาได้ คือ “ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย” ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางของ ไทย – อินเดีย ที่ไม่นานมากนักอีกด้วย และจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ “ชาวอินเดีย” ที่มักจะเดินทางเอง หาข้อมูลเอง ทั้งการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม และการบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชม ท้องถิ่น มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ได้ใช้ทัวร์ในการท่องเที่ยว การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวอินเดียจึงมีมากขึ้น

เห็นแบบนี้แล้ว เนื่องจากเราเป็น จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เราจึงควรทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจ และซื่อตรง ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ของเรานะคะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ ในการท่องเที่ยวและบอกต่อความประทับใจนี้ ให้กับผู้คนทั่วโลก เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เติบโตมากขึ้นค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!