ผวจ.แพร่ พบปะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล โดยมีนายปนะจักษ์ จินดาจำรูญ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวรายงานแนะนำข้อมูลลของอ.เมืองแพร่ผวจ.หญิงเหล็ก กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่ความสำเร็จ โดยขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนและเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของพื้นที่เป็นอย่างดี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เกิดปลอดภัยในชุมชน ดึงจุดเด่นมาเป็นจุดขาย สร้างการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ เปิดเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีอะไรดีๆ อีกมาก แม้จะมีปัญหาบ้าง แต่ก็จะร่วมกันพัฒนา ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแพร่ หากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีปัญหา เบาะแสด้านต่างๆ สามารถแจ้งทางผู้ว่าฯ ได้ ทั้งทางศูนย์ดำรงธรรมและทางผู้ว่าฯ ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ต้องเคาะออกมาเป็นระบบ แก้ให้ถูกจุด
รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ต้องไม่ให้มีการเผา เป็นหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งทางจังหวัดจะลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและเกิดปัญหามากในห้วงที่ผ่านมา เพื่อพบปะประชาชนขอความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและจะร่วมกันปรับเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่าน เป็นเมืองพัก หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอสูงเม่น โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น นำผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมฟังนโยบายของ ผวจ.แพร่คนใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!