นศ.ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ.แพร่ เฮบรรจุเข้ารับราชการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับรายงานตัวปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย โดย ก.ค.ศ.ได้อนุมัติหลังจากที่ได้ชะลอได้ไม่กี่วัน ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในครั้ง มีจำนวน 9 ราย ได้แก่
1)น.ส.นฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 2)น.ส.พรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนันทาราม อ.เมือง จ.แพร่ 3) น.ส.วราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 4) น.ส.กาญจนา จิตพยัค ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 5)น.ส.ภคพร บรรเลง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปง อ.เมือง จ.แพร่ 6)น.ส.เมธาพร แก้วจันทร์เป็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 7)นายณพัชร บรรลือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 8)น.ส.กรรณิการ์ สินธุชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 9)น.ส.เกศศินี ทาระเนตร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!