ลูกจ้าง สพป. กว่า 500 คน หวั่นถูกเลิกจ้าง จากลูกจ้างชั่วคราวเป็นจ้างเหมาบริการไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ

นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 2 พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่ชมรมลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ 2 โดยมีนายอุทัย ทะสอน ประธานชมรมลูกจ้างชั่วคราวจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนสมาชิกเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราว กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมืองน่าน เพื่อรับฟังปัญหากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือสั่งการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งจะปรับตำแหน่งพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต่อสัญญาปีต่อปี เป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ต่อสัญญารายเดือ
ส่งผลให้ลูกจ้างมากกว่า 500 คน ที่ทำงาน 11 ตำแหน่ง ใน 344 โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องความไม่มั่นคงในอาชีพและรายได้เงินเดือน และยังขาดสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น สิทธิการลา สิทธิคุ้มครอง ที่สำคัญคือสิทธิประกันสังคม ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้ทั้งครู นักการภารโรง และตำแหน่งอื่นๆ อีกรวม 11 ตำแหน่ง ในโรงเรียนที่เป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เคยต่อสัญญาปีต่อปี และสัญญาได้หมดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา
โดยหนังสือสั่งการดังกล่าว ส่งผลให้ลูกจ้าง ทั้ง 500 กว่าคน กลายเป็นผู้ว่างงานทันที เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถต่อสัญญาจ้างเหมาบริการได้ แต่ทุกคนยังต้องไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก ทางโรงเรียนขาดคนทำงาน และหากไม่ไปทำงานก็เกรงว่าจะถูกเลิกจ้างโดยปริยาย จึงไปทำงานทั้งที่ไม่มีสัญญาจ้างและไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน อีกทั้งยังไม่รู้ว่าหากมีการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว จะมีผลย้อนหลังหรือไม่ ส่งผลให้ลูกจ้างไม่มีความมั่นคงทางรายได้ ทางอาชีพ และยังถูกลิดรอนสิทธิต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะสิทธิประกันสังคม ซึ่งชมรมลูกจ้างชั่วคราวจังหวัดน่าน พร้อมด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ และสมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวโดยตลอด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฟังผลการประชุมกรรมาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 8 ตุลาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!