ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดี

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่องาน “ลูกช้างเขลางค์ RUN-วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง” นำกลุ่มมวลชลนักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ในจังหวัดลำปาง กว่า 1,500 ชีวิต ร่วมกันสานพลังทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคม วิ่งบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และนางมุกดา ท้วมเสม นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน ณ ที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือมิวเซียมลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “ลูกช้างเขลางค์ RUN-วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง” เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบการสถาปนา 55 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมรักสุขภาพ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้หันมาออกกำลังกายทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อจะระดมทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปเป็นเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเพื่อมอบเป็นทุนให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป
โดยการวิ่งเพื่อการกุศลในกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ได้เน้นทำกิจกรรมบนถนนเส้นทางสายท่องเที่ยว เลียบลำน้ำแม่วังรอบเขตเมืองลำปางเป็นหลัก รวมระยะทางยาวกว่า 10.5 กิโลเมตร ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมทแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในเขตพื้นที่ตัวเมือง ที่เป็นชุมชนเมืองเก่า หรือ เวียงเก่าของจังหวัดลำปาง โดยแบ่งเป็นชุมชนเวียงเก่าได้ถึง 3 ยุค 3 สมัย ได้แก่ เวียงเขลางค์นคร, เวียงอาลัมภางค์ และเวียงนครลำปาง ซึ่งเส้นทางวิ่งทั้งใน 3 ชุมชน ได้กำหนดเส้นทางผ่านแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ศาลหลักเมืองลำปาง, วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม, สะพานรัษฎาภิเศก และกาดกองต้า เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!