เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2”

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  ที่ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่  นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2” การสร้างความ เข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก โดยมี นักเรียน และครู ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวน 40 คน

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยความร่วมมือของกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน สำนักงานพลังงานจังหวัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขึ้น เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก  ตลอดจน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร วิทยากรในงานประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็น 1 ในพื้นที่ยุทธศาสตร์จากการคัดเลือกของกระทรวงพลังงาน พื้นที่ 20จังหวัดได้แก่นครปฐม ,ราชบุรี ,ชัยนาท ,นครสวรรค์ ,ลำปาง,เชียงใหม่ ,
สมุทรปราการ,ชลบุรี,ระยอง,ตราด,ขอนแก่น,ยโสธร,อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

โดยกิจกรรมในโครงการมีดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ และกำหนดคุณสมบัติของทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน)
2. ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN–Camp” โดยคัดเลือก จำนวน 500 ทีม

3. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก ให้แก่เยาวชน จำนวน 500 ทีม จำนวน 2 วัน 1 คืน 4. คัดเลือกบทความดีเด่น เหลือ 50 ทีม เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN – Camp” 3 วัน 2 คืน5. คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม รวม 30 คน ไปศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน 6. จัดสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.encamp2019.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น