อธิบดีแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการดำเนินงานการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 นำคณะลงพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานเตรียมความพร้อม ด้านการจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกพืชกัญชา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ในการที่จะดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ โดยทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีแนวทางของการดำเนินงานในการที่จะขยายพันธุ์พืชกัญชาสายพันธุ์ไทย ให้มีแหล่งเพาะปลูกกระจายไปทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศ
ซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ ได้กำหนดใช้พื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตกัญชาสด โดยในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่า ณ ขณะนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการเดินหน้าเริ่มดำเนินการเพาะปลูกพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยแล้ว อยู่บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ภายในสวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการปลูกพืชกัญชาในลักษณะแบบออร์แกนิคทั้งหมด โดยเป็นการปลูกอยู่ในบริเวณพื้นที่ปิดทั้งแบบในโรงเรือน และนอกโรงเรือน
พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ได้เดินทางร่วมกันตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานประจำส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดลำปาง ณ ที่โรงพยาบาลลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเพื่อจะร่วมรับทราบปัญหา รับฟังข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลตอบรับในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค หลังจากที่ทางจังหวัดลำปางได้มีการเริ่มเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา โดยพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีการขอเข้ารับคำปรึกษาและใช้บริการรักษาพยาบาลกับทางคลินิกแล้วจำนวนหลายราย
โดย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กล่าวว่า สำหรับจังหวัดลำปางถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ซึ่งลำปางจะแหล่งพื้นที่ใหญ่ของภาคเหนือ ที่จะมีการปลูกพืชกัญชาสายพันธุ์ไทย และปัจจุบันได้เริ่มลงมือดำเนินการแล้วอยู่ในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างรอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสอบเพื่อรับรองพื้นที่ให้สามารถปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการผลิตกัญชาสดนำไปวิจัยและส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้นำไปผลิตเป็นยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในสูตรตำรับหมอเดชา เพื่อใช้ในการช่วยรักษาโรคลม ให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายหลับง่าย ช่วยเจริญอาหาร ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน รวมถึงช่วยรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต
แต่อย่างไรก็ตาม “กัญชา” ยังถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 ที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งในการใช้ต้องใช้ในปริมาณที่น้อย และควรอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กล่าวย้ำเตือนกลุ่มผู้เสาะแสวงหาน้ำมันกัญชาใต้ดิน ให้ระมัดระวังการใช้เพราะอาจมีผลข้างเคียงเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิต คือ กัญชาสด ที่พบส่วนใหญ่จะมีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงปะปนอยู่ในปริมาณที่สูงมากซึ่งเป็นต้นเหตุที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งตามมาด้วย
ด้านนายแพทย์จรัล ปันกองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลลำปาง ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์มาแล้วเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนเศษ เพื่อเปิดโอกาสทางการรักษาให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาอย่างปลอดภัย โดยที่ผ่านมาได้มีประชาชนสนใจมาขอใช้บริการรับคำปรึกษาจากคณะทีมแพทย์ประจำคลินิกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางแพทย์ได้มีการรักษาตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย มีการจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชาให้กับผู้ป่วยในเฉพาะรายที่มีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการจ่ายยาที่มีส่วนผสมให้กับคนไข้เพียง 15 ราย จากจำนวนทั้งหมดมากกว่า 100 ราย
ทั้งนี้สำหรับจังหวัดลำปาง ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสองแห่ง คือ โรงพยาบาลอำเภอเถิน เปิดทำการทุกวันพุธ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. และที่โรงพยาบาลลำปาง เปิดทำการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการใช้กัญชาในการรักษาโรค สามารถขอรับคำปรึกษาจากคณะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ในโรงพยาบาลตามวันและเวลาที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!