นักเรียนโรงเรียนน่านนคร จ.น่าน รับรางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562

นายเชาว์วัตน์  ปิงยศ นักเรียนโรงเรียนน่านนคร อ.ภูเพียง จ.น่าน (ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในโอกาสที่ได้รับเข็มพระราชทานพระนามาภิไธย พระนามย่อ สธ. และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!